Aangifte VEB tegen ex-topman Deloitte

In de slepende strijd tussen de Vereniging van Effectenbezitters en accountantskantoor Deloitte rondom de boekhoudfraude bij Ahold, heeft de beleggersclub een nieuwe stap gezet. Gisteren deed de VEB aangifte tegen Deloitte, oud-voorzitter Roger Dassen en voormalig hoofdjurist Sjef Evers, op verdenking van valsheid in geschrifte, misleiding en het lidmaatschap van een criminele organisatie.

In een eerste reactie noemt Deloitte de stap van de VEB „buitenproportioneel”. De firma wijst alle beschuldigingen „met kracht” af en ziet de strafrechtelijke aangifte als een „oneigenlijke methode om druk op Deloitte uit te oefenen om te schikken in de nasleep van de Aholdzaak”.

Volgens de VEB hebben de accountants de buitenwereld bewust misleid om rechtszaken tegen Deloitte over haar rol in het boekhoudschandaal van Ahold te laten verjaren. Deloitte was destijds de externe accountant van het supermarktconcern. Behalve de VEB had ook Pieter Lakeman namens een groep gedupeerde Aholdbeleggers een zaak tegen Deloitte aangespannen.

In de loop van die procedures heeft Deloitte volgens de VEB bewust verzwegen dat de verschillende claims tegen het kantoor bij de oude maatschap waren achtergebleven, nadat Deloitte zijn organisatie in 2004 had omgevormd in een besloten vennootschap. In februari 2008 verklaarde toenmalig voorzitter Dassen in een brief dat Deloitte Accountants BV bereid was om de verjaringstermijn, die later dat jaar zou verstrijken, te stuiten. Dat was volgens de VEB juridisch onmogelijk omdat de aansprakelijkheid niet bij die nieuwe entiteit lag.

Met deze ‘dubbelzinnige’ correspondentie heeft Dassen volgens de VEB de gedupeerde beleggers willens en wetens om de tuin willen leiden. In de aangifte stelt de door de beleggersvereniging ingehuurde strafadvocaat Gerard Spong: „Het doelbewust [...] optrekken van een dergelijk rookgordijn dient niet slechts te worden gekwalificeerd als een onrechtmatige daad maar is bovendien en bovenal strafbaar.”

Dat wordt betwist door Deloitte. Volgens een ingeschakelde strafrechtspecialist is er bij de bewuste briefwisseling „geen sprake geweest van laakbaar, laat staan strafbaar handelen”, aldus een woordvoerder. Volgens Deloitte wist de VEB al in 2008 precies bij welke entiteit zij haar claims moest indienen.

Eerder dit jaar stelde de VEB alle 178 partners van Deloitte persoonlijk aansprakelijk voor de geleden schade door het Aholdschandaal.