Nieuwe pensioenregels kunnen jongeren benadelen

Kamp versoepelt de regels. Daardoor kan de pensioenpot leger raken.

Gisteren presenteerde minister Kamp (Sociale Zaken, VVD) de nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daar was lang naar uitgekeken, in de hoop dat ze de massale pensioenkortingen zouden verzachten, die 103 pensioenfondsen dit voorjaar aankondigden. Gemiddeld verliezen 7,5 miljoen mensen 2,3 procent van hun aanvullend pensioen.

Kamp versoepelt de regels nu wel, maar waarschuwde meteen: dit voorkomt geen kortingen. De aandelenbeurzen én de rente zijn de laatste maanden gedaald. Daardoor staan de pensioenfondsen er nog slechter voor dan dit voorjaar. Dat de kortingen waarschijnlijk doorgaan, heeft de vrees niet weggenomen dat de nieuwe regels jongere generaties benadelen. Dat komt omdat Kamp toestaat dat fondsen met een hogere rente rekenen dan de huidige historisch lage marktrente. Hoe hoger de rente, hoe minder geld de pensioenfondsen nu in kas moeten hebben om over tientallen jaren de pensioenen te betalen. En hoe beter pensioenfondsen er nu dus voorstaan. Die hogere rente – zeker als die in de toekomst onrealistisch blijkt – zou ten koste gaan kunnen gaan van de pensioenaanspraken van jongeren. Pensioenfondsen kunnen zich erdoor rijk rekenen en pensioenen blijven uitkeren, terwijl de pot voor jongere generaties zo leger raakt. Zowel de Tweede Kamer als De Nederlandsche Bank hebben hierover eerder hun zorgen uitgesproken. Zij gaan het voorstel en de invulling ervan nu bestuderen. NRC