Nederlands Film Festival boos over korting

NFF-directeur Willemien van Aalst is boos op de Raad voor Cultuur. Ze is benieuwd wat de staatssecretaris van dit advies vindt: de Raad voor Cultuur bepleit voor het jaarlijkse Nederlands Film Festival in Utrecht een korting op de rijkssubsidie van maar liefst 24,4 procent. De Raad geeft nadrukkelijk de voorkeur aan de twee internationale filmfestival in Nederland, het IFFR (korting 9,4 procent) en IDFA (6,7 procent).

Van Aalst heeft hoop: in 2011 bepleitte de raad zelfs om het NFF helemaal uit de basisinfrastructuur van rijkssubsidies te gooien. Maar staatssecretaris Zijlstra (Cultuur, VVD) had dit advies naast zich neergelegd in zijn juni-brief van vorig jaar. „Er is in de basisinfrastructuur ruimte voor 1 festival dat zich richt op de presentatie van actueel of vernieuwend aanbod op het terrein van de Nederlandse film. Een festival dat bovendien functioneert as platform voor de uitwisseling van professionals”, schreef hij toen.

In het laatste advies gaat de raad echter door met suggereren dat het NFF eigenlijk de lat niet haalt. Het NFF is „volgend”, heet het op verwijtende toon. „Dat is op z’n minst vreemd”, vindt Van Aalst: het NFF is 32 jaar gelden opgericht om bestaand filmaanbod onder de aandacht te brengen en de filmsector te dienen. De Raad suggereert dat de Nederlandse filmsector meer aan het NFF moet bijdragen, maar volgens Van Aalst doet de sector dat al in ruime mate. De realiteit anno 2012 is dat deze bijdragen teruglopen als gevolg van moeilijke bedrijfseconomische omstandigheden. De prognoses voor de komende jaren zijn somber.

Overigens begint het advies van de Raad voor Cultuur over het Nederlands Film Festival met een vreemde, ontoepasselijke alinea over culturele diplomatie en internationale advisering. Doorlezend wordt dit raadsel opgelost: de alinea is woordelijk gelijk aan het begin van het advies over het Dutch Centre for International Cultural Cooperation. Met knip en plak is bij de redactie van het advies iets misgegaan. Wel is de naam van de instelling keurig aangepast.

    • Raymond van den Boogaard