Kortkolom binnenland

Leers: geen rol gespeeld bij ontruimen Ter Apel

Rotterdam. De beslissing om het tentenkamp met asielzoekers in Ter Apel te laten ontruimen, kwam van de burgemeester van Vlagtwedde, waar Ter Apel onder valt. Dat stelde demissionair minister Leers (Migratie en Asiel, CDA) gisteren in een debat met de Tweede Kamer. De burgemeester maakte zich zorgen om de veiligheid en gezondheid van de mensen in het kamp. De rechtbank in Groningen vond de ontruiming disproportioneel. Leers benadrukte gisteren in het debat dat de asielzoekers uitgeprocedeerd zijn en moeten terugkeren naar hun land van herkomst. De meesten komen uit Irak en Somalië. (NRC)

12 patiënten in R’dam met resistente bacterie

Rotterdam. Twaalf patiënten van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam zijn besmet met de resistente VRE-bacterie. Het ziekenhuis meldde gisteren dat 450 mensen zijn opgeroepen die mogelijk ook besmet zijn. De bacterie werd een maand geleden ontdekt bij twee patiënten. Na verdere controle werden nog eens tien nieuwe gevallen ontdekt. De twaalf patiënten zijn niet ziek geworden van de bacterie en volgens het ziekenhuis is er dan ook geen uitbraak van de VRE-bacterie. Een uitbraak was er vorig jaar wel met de resistente klebsiellabacterie. Toen overleden drie patiënten aan de gevolgen van de besmetting. (Novum)

Aantal werkstraffen jongeren blijft dalen

Rotterdam. Het aantal werkstraffen dat jongeren opgelegd krijgen via bureau Halt is het afgelopen jaar opnieuw gedaald. Vorig jaar werden zo’n 17.000 straffen uitgedeeld. Dat blijkt uit jaarcijfers die adjunct-directeur Ineke Sleutjes gisteren presenteerde. De afgelopen jaren blijft het aantal straffen dat Halt uitdeelt dalen. In 2010 kregen 18.000 jongeren tussen de 12 en 18 jaar een werkstraf via bureau Halt. In 2009 waren dat er nog 21.100. De daling hangt volgens Sleutjes samen met de afname in criminaliteitscijfers onder minderjarigen. Cijfers van het Openbaar Ministerie bevestigen dit. Vorig jaar daalde het aantal rechtszaken waarbij minderjarigen betrokken waren met 7,6 procent. (Novum)

Aantal files dit voorjaar lager dan in 2011

Den Haag. De filedruk in Nederland neemt af. In de eerste vier maanden van dit jaar stonden er minder files dan in dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat die minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu, VVD) vandaag naar de Kamer heeft gestuurd. Volgens Rijkswaterstaat komt de afname van de files door de aanleg van nieuwe snelwegen en extra rijstroken; het aantal weggebruikers is gelijk gebleven. De filedruk daalde met ruim 5,6 procent en is daarmee op het laagste niveau sinds 2000. (Novum)