Ierse regering: tellingen wijzen op ‘ja’ bij euroreferendum

De eerste tellingen van de stemmen bij het Ierse referendum over het nieuwe begrotingsverdrag voor de euro wijzen op een ‘ja’. Dat verklaarde de Ierse regering vanochtend. De uitslag van het politiek gevoelige referendum werd verwacht aan het einde van de middag.

„We hebben heel, heel veel vertrouwen” , zei minister van Europese Zaken Lucinda Creighton. De Ierse regering voerde de ‘ja’-campagne aan. In 2009, bij het tweede Ierse referendum over het Verdrag van Lissabon, bleken vroege tellingen van vlak voor het middaguur een goede indicator voor de einduitslag.

Gisteren ontstond in regeringskringen enige nervositeit omdat bleek dat de opkomst bij het referendum relatief laag lag. Zo’n 50 procent van de Ieren kwam opdagen. Ierse EU-referenda die in het verleden een ‘nee’ opleverden gingen gepaard met een dergelijke lage opkomst. Dat was het geval bij de volksraadpleging over het verdrag van Nice (2001) en bij de eerste stemming over het Lissabon-verdrag (2008).

Gisteravond om tien uur lokale tijd sloten de stembussen. Peilingen werden daarna niet gehouden. Eerder deze week voorspelden opiniepeilers dat de Ieren het verdrag, dat strenge begrotingsregels in de eurozone vastlegt, zouden goedkeuren.

Vanochtend om negen uur werd in de 43 Ierse kiesdistricten begonnen met het handmatig tellen van de stemmen.

Voorstanders van het euroverdrag presenteerden het als een garantie voor stabiliteit. De nationalistische partij Sinn Féin leidde de ‘nee’ -campagne. De partij wil dat Europa de „bezuinigingskoers beëindigt”.

Een Iers ‘nee’ zou het vertrouwen in de euro verder ondergraven. Beleggers zouden dit opvatten als een nieuw bewijs voor de onbestuurbaarheid van de eurozone. (Reuters)