Verkiezingsprogramma CDA ‘borduurt voort op partijlijn die er al was’

“Iedereen aanspreken” en “de blik op de toekomst richten”. Dat is wat het CDA wil met zijn nieuwe verkiezingsprogramma, zei fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma bij de presentatie van het verkiezingsprogramma. “Iedereen”, heet het programma dan ook. Op het omslag staat een foto van een gezinnetje dat een boswandeling maakt.

“Iedereen aanspreken” en “de blik op de toekomst richten”. Dat is wat het CDA wil met zijn nieuwe verkiezingsprogramma, zei fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma bij de presentatie van het verkiezingsprogramma. “Iedereen”, heet het programma dan ook. Op het omslag staat een foto van een gezinnetje dat een boswandeling maakt.

Het programma is nog niet doorgerekend en nog niet voorgelegd aan de leden. Dat laatste gebeurt op het partijcongres eind juni. Het vandaag gepresenteerde verkiezingsprogramma is dus nog erg weinig concreet, zegt onze politiek redacteur Freek Staps:

“Het is een programma met onuitgewerkte wensen, met potlood geschetst. Er zijn rekensommetjes gemaakt maar pas eind augustus wordt de doorrekening bekend. Dit zijn de wensen, maar het is totaal onduidelijk wat het gaat kosten en wat het moet opleveren. Er staan geen getallen in, wel zinnen als ‘Sport is maatschappelijk goud dat verzilverd moet worden’.”

Dit zijn de opvallende punten uit het programma

Dubbele nationaliteit
Als handelsnatie moet Nederland het hebben van mensen die in meer dan één wereld thuis zijn. Bij de vormgeving van dubbele nationaliteit wordt met dit uitgangspunt rekening gehouden. Staps:

“Het CDA is toch niet meer zo voor afschaffing van de dubbele nationaliteit, het suggereert een uitzondering voor Nederlanders die in het buitenland wonen. Maar dat moet nog worden uitgewerkt, want hoe zou dat gaan als mensen eerst hier wonen en later verhuizen?”

Ontwikkelingshulp
Ontwikkelingssamenwerking moet zich beperken op een aantal partnerlanden, en gericht zijn op “zelfredzaamheid en economische ontwikkeling”, vindt het CDA. Effectiviteit staat centraal: bereiken we de gewenste effecten? Verder laat Buma weten af te willen van de afspraak dat 0,7 procent van het BBP aan ontwikkelingssamenwerking moet worden besteed.

Energie
Het CDA wil dat Nederland in 2050 meer dan 50% van haar energie duurzaam produceert en dat we 50% energie-efficiënter werken (‘50-50-50’). Dit betekent dat wij een nieuwe energiebalans bereiken waarbij wij efficiënter omgaan met onze fossiele brandstoffen, meer gaan inzetten op alternatieve energievoorziening en kolen en kernenergie op de lange termijn niet meer nodig hebben.

Het CDA is geen tegenstander van kerncentrales, en zag in oktober 2011 zelfs mogelijkheden voor een kernenergiecentrale in Nederland. Maar:

“Hieruit zou je kunnen concluderen dat er geen nieuwe kern- of kolencentrales meer bij hoeven te komen.”

Kilometerheffing
Wij zetten ons in voor het principe ‘de vervuiler betaalt’. De belastingen op het hebben van een auto gaan naar beneden. Er komt op korte termijn een heffing per gereden kilometer, de afschaffing van het reiskostenforfait wordt verdisconteerd – om dubbeling van lasten te voorkomen. Staps:

“Het CDA is altijd voor de kilometerheffing geweest. Nu willen ze die opnieuw invoeren in plaats van de woon- werk- verkeerheffing uit het Lenteakkoord. Maar ze zeggen niet wanneer, dus het kan jaren duren.”

Nationale symbolen
Andere nationale symbolen, zoals vlag en volkslied, verdienen aandacht en respect. Met name op school. zo staat er in het verkiezingsprogramma. Volgens Staps is dit “opvallend”, omdat het niet duidelijk is wat ermee wordt bedoeld. Meer nationalisme op scholen? Ook politiek redacteur van Pauw en Witteman Jaap Jansen, viel dit punt uit het verkiezingsprogramma op:

Twitter avatar JaapJansen Jaap Jansen CDA gaat Amerikaanse toer op: ,,Vlag en volkslied verdienen aandacht en respect.
Met name op school”

Omzetplafond voor specialisten
Specialisten zijn onderdeel van het ziekenhuis. De honoraria van specialisten worden betaald en bepaald door het ziekenhuis. Die honoraria van vrijgevestigde medisch specialisten kennen dan dus ook een (omzet)plafond. Het CDA was al voorstander van de begrenzing van de inkomsten van medisch specialisten. Een omzetplafond zou de kosten moeten beheersen en moeten voorkomen dat medisch specialisten een onevenredige beloning krijgen.

Vlaktaks
Het CDA wil een sociale vlaktaks met solidariteitsheffing. Voor iedereen geldt dan hetzelfde belastingtarief van 35%. Maar: vanuit het oogpunt van solidariteit is het gerechtvaardigd dat er een aanvullende solidariteitsheffing komt voor topinkomens. De rijken betalen dan dus toch meer belasting.

Wat verder opvalt…

Het begrotingstekort moet in 2017 zijn weggewerkt, de basisbeurs in de bachelorfase van de studie moet behouden blijven. Wie versneld zijn hypotheek aflost krijgt een bonus, pensioenfondsen moeten meer investeren in Nederlandse projecten en bedrijven. Maar verder is het programma niet erg verrassend. Staps:

“Dit laat geen nieuw CDA zien. Het is een voortborduren op de partijlijn die er al was.”

Iedereen_verkiezingsprogram_2012-2017_digitaal

    • Mirjam Remie