'Eén op de drie ondernemers controleert zijn medewerkers op sociale media'

The Facebook Inc. logo is reflected in the eye of a user in this arranged photo in San Francisco, California, U.S., on Wednesday, May 16, 2012. Facebook is expected to price the company's initial public offering shares on May 17 after the close of U.S. financial markets and begin trading on May 18. Photographer: David Paul Morris/Bloomberg Bloomberg

De aanleiding

In het Algemeen Dagblad verscheen op maandag 7 mei een artikel over de rechtszaak die een magazijnmedewerker tegen winkelbedrijf Blokker aanspande om zijn ontslag aan te vechten. Eerder had de medewerker zijn baas om een voorschot gevraagd, maar dat werd geweigerd. Dat schoot de medewerker in het verkeerde keelgat en hij liet zich negatief uit over Blokker op Facebook. Een schriftelijke waarschuwing van zijn werkgever maakte geen indruk. Twee weken later schreef hij op Facebook onder meer dat hij bij een „hoerebedrijf” werkte en dat zijn teamleider een „hoerestumperd” was. Met uiteindelijk ontslag tot gevolg, dat bij de kantonrechter werd toegewezen: de werknemer was immers gewaarschuwd en het privékarakter van Facebook is volgens de rechter betrekkelijk. Net als het begrip ‘vrienden’ overigens: één van hen had Blokker namelijk ingelicht over de uitingen.

Het AD haalde in dit artikel een onderzoek aan dat juridisch dienstverlener Arag in 2010 liet uitvoeren. Daarin werd geconcludeerd dat één op de drie ondernemers zijn personeel via sociale media controleert. Lezer Emma Velthoen wil weten of dat waar is.

Waar is het op gebaseerd?

Arag heeft het onderzoek uitbesteed aan Business Compleet, ‘een kennisnetwerk voor ondernemers’. Business Compleet heeft een database van ongeveer 70.000 ondernemers die geregeld enquêtes opgestuurd krijgen.

Business Compleet richt zich op het middenkleinbedrijf (MKB), en dan met name op de MKB’ers met gemiddeld tien werknemers. Ongeveer eenderde van de ondernemers in de database is zzp’er en heeft dus geen personeel.

Hoe komt het AD aan ‘één op de drie ondernemers’ die zijn personeel via sociale media controleert? Volgens het onderzoek dat Arag uitbesteedde, zegt van de 924 ondernemers die de enquête invulden 10 procent (95 respondenten) regelmatig onderzoek te doen naar een van zijn personeelsleden via Google en/of sociale media, 25 procent (234 respondenten) doet dat soms en 56 procent (520 respondenten) doet het nooit. Die eenderde is dus de optelsom van 10 procent (regelmatig) en 25 procent (soms). Onder sociale media scharen we hier de media waarop de geënquêteerde ondernemers zeggen actief te zijn: LinkedIn, Facebook, Hyves, Twitter, Plaxo, Flickr en MySpace.

En, klopt het?

Van de 70.000 ondernemers in de database van Business Compleet vulden 924 ondernemers de enquête in. Van hen maken de zzp’ers 42 procent uit, een kwart is ondernemer met 2 tot 4 personeelsleden en de groep met 5 tot 10 personeelsleden vormt 13 procent. Van de grotere ondernemers heeft ruim 7 procent 11-25 werknemers en ruim 4 procent heeft er 26-50.

Deze percentages komen niet overeen met de cijfers die de Kamer van Koophandel voor next.checkt uit het handelsregister haalde – waar iedere Nederlandse ondernemer staat ingeschreven. Zo is, onder andere, 58 procent van de ondernemers in het handelsregister zzp’er. De enquête en de daarop gebaseerde bewering zijn dus niet representatief voor alle ondernemers in Nederland.

Het meest opmerkelijke is dat in de bewering over ‘één op de drie ondernemers’ ook de 389 zzp’ers zijn meegenomen die deelnamen aan het onderzoek. Zij hebben geen medewerkers, dus die kunnen ze ook niet controleren. Uit het onderzoek valt dus af te leiden dat van de ondernemers mét personeel nog veel meer dan één op de drie hun medewerkers op sociale media controleert: 61,49 procent om precies te zijn, oftewel bijna tweederde van de ondernemers met personeel. Het zou logischer zijn geweest als dat in het Arag-persbericht en in het AD had gestaan.

Conclusie

In een artikel haalde het AD een onderzoek aan dat juridisch dienstverlener Arag eind 2010 liet uitvoeren door kennisnetwerk Business Compleet. Op basis hiervan schreef het AD dat ‘één op de drie ondernemers zijn personeel controleert via sociale media’. Daar zaten ook zzp’ers bij, die helemaal geen personeel hebben. Als het onderzoek representatief was geweest, dan zou van de ondernemers met personeel zelfs tweederde de medewerkers controleren op sociale media.

Maar het onderzoek was niet representatief: Business Compleet stuurde de enquête naar een database van 70.000 ondernemers, van wie er 924 de enquête invulden. Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat de deelnemende ondernemers geen afspiegeling vormen van alle Nederlandse ondernemers. Daarom beoordeelt next.checkt de bewering ‘één op de drie ondernemers controleert zijn personeel via sociale media’ als ongefundeerd.

    • Anne Dohmen