Zijlstra: geen Engels op college als studie niet internationaal is

Een collegezaal met enkel Nederlandse studenten die worden opgeleid voor de Nederlandse arbeidsmarkt, moet geen les krijgen in het Engels. Dat zei staatssecretaris Zijlstra (Onderwijs, VVD) gisteren in de Tweede Kamer tijdens een debat over de internationalisering van het hoger onderwijs.

Zijlstra wil dat de NVAO, de organisatie die verantwoordelijk is voor de goedkeuring van de opleidingen in het hoger onderwijs, bekijkt of Engelstalige studies wel een echt internationaal karakter hebben. Dat is zo als er buitenlandse studenten aan deelnemen, of als ze opleiden voor een beroep op de internationale arbeidsmarkt. Als dit niet het geval is, moet de opleiding in het Nederlands worden gegeven, vindt de staatssecretaris.

CDA en PVV spraken zich tijdens het debat uit voor een betere waarborg van het Nederlands in het hoger onderwijs. Volgens Kamerlid Jack Biskop (CDA) moet worden „opgekomen voor de Nederlandse taal als een fatsoenlijke wetenschappelijke taal”. D66 en PvdA vinden dat de nadruk meer moet liggen op een hoger niveau Engels van docenten.

In het debat uitten verschillende partijen zorgen over het grote aantal buitenlanders dat in Nederland studeert. Het aantal buitenlandse studenten in Nederland, ongeveer 50.000, is groter dan het aantal Nederlandse studenten dat in het buitenland een opleiding volgt, ongeveer 35.000.

Zijlstra zei daarop dat buitenlandse studenten die na hun studie in Nederland blijven de overheid miljoenen euro’s opleveren, omdat zij als hogeropgeleiden bovengemiddeld veel belastingen en premies betalen. Zelfs als slechts 3 procent van de buitenlandse studenten na hun afstuderen in Nederland blijft, is sprake van een positief effect, blijkt uit recent onderzoek van het Centraal Planbureau.

Om meer Nederlandse studenten naar het buitenland te laten gaan, is het volgens Zijlstra van belang dat ze hun studiefinanciering kunnen meenemen. Het Hof van Justitie van de Europese Unie beslist volgende maand of de Nederlandse regels hiervoor moeten worden aangepast.