Woekerpolis stapje dichter bij zijn eind

Aegon sloot zich vanochtend als een van de laatste aan bij de rij verzekeraars die gedupeerde klanten eerder probeert te compenseren.

Goed nieuws of slecht nieuws? Dat is hoogstwaarschijnlijk nog de moeilijkst te beantwoorden vraag bij het nieuws dat Aegon vanochtend bekendmaakte.

De verzekeraar zet een paar honderd miljoen euro opzij om beleggers met een woekerpolis op korte termijn te compenseren. Dat Aegon cliënten tegemoet zou komen voor te hoge kosten in beleggingspolissen, dat was al in 2009 afgesproken. Nieuw is dat Aegon er niet meer voor kiest om die compensatie op de einddatum van de vaak jarenlang lopende contracten af te rekenen, maar dat al volgend jaar te doen. Aegon zal een „tegemoetkoming” rechtstreeks in de nog lopende polissen „storten” en belooft vanaf volgend jaar de kosten van die verzekeringen te verlagen.

Aegon sluit zich daarbij aan in een lange rij van verzekeraars die zijn klanten sneller duidelijkheid wil bieden dan tot nu toe gebeurt. Zij komen daarmee tegemoet aan de oproep van minister de Jager (Financiën, CDA) aan verzekeraars om gedupeerden sneller duidelijkheid te bieden en de kosten van polissen te verlagen.

In Nederland werden 7,2 miljoen beleggingsverzekeringen verkocht waarvan bij een belangrijk deel de kosten te hoog waren of verborgen waren, waardoor klanten misleid zijn. Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelde al in 2008 vast dat ruwweg 30 procent van het ingelegde geld (zie grafiek) aan de strijkstok blijft hangen. Veel van de polissen leveren daardoor veel minder op dan er wordt ingelegd, want de beleggingsrendementen moeten extreem hoog zijn, willen die de kosten goedmaken.

Drie jaar geleden troffen de verzekeraars allerlei soorten schikkingen met een keur van gelegenheidsclubs die de belangen van gedupeerden zeggen te behartigen. Maar op de omvang van die compensatie bestaat veel kritiek, en bovendien was in de meeste schikkingen nog steeds niet duidelijk wat klanten met een woekerpolis nu precies vergoed kregen. Die balans zou bij het aflopen van een beleggingspolis pas opgemaakt kunnen worden.

Dat gold ook voor Aegon omdat, zo zei de verzekeraar tot nu toe, „de opbrengst van uw beleggingsverzekering onder meer afhangt van de toekomstige beleggingsresultaten”.

Dat is sinds vanochtend kennelijk geen bezwaar meer. Directievoorzitter Marco Keim van Aegon Nederland zegt nu dat de klant nu weet waar hij aan toe is. „Ik hoop dat we met deze stappen onze klanten meer rust en zekerheid kunnen geven.”

Het Verbond van Verzekeraars reageerde vanochtend verheugd. „Wij zien deze stap als een sluitstuk in de woekerpolisaffaire”, zegt een woordvoerder. Maar critici zien dat heel anders. René Graafsma, voormalig woekerpolisverkoper die wroeging kreeg en samen met journalist Eric Smit het boek Woekerpolis - hoe kom ik er vanaf? schreef, noemt het gebaar van Aegon lang niet voldoende. „De enige winst hiervan is: je weet nu direct of je een woekerpolis hebt of niet in plaats van dat je daar op de einddatum achter komt.”

In zijn ogen volharden verzekeraars in het tijd rekken, spelletjes spelen en complex maken van de discussie rond woekerpolissen. „Dat doen ze fantastisch. Maar de vraag voor een klant: ‘hoeveel levert me dit in euro’s op?’ kunnen ze nog steeds niet beantwoorden. Zij blijven de klanten misleiden.” Zijn devies: je moet juist niet procederen, maar effectief klagen bij je verzekeraar en zeker niet de polis vervangen door een product waarvan de verzekeraar zegt dat het minder kosten heeft. Graafsma is er een adviesbedrijf in gestart.

Op de beurs steeg Aegon vanochtend exact even hard als de AEX-index van 25 grootste fondsen. Beleggers zijn neutraal over de kosten en baten van Aegons voorstel.

    • Jeroen Wester