VUmc trekt boetekleed aan– ‘televisieproject onderschat’

Het VUmc trekt vandaag nadrukkelijk het boetekleed aan. De medewerking van het ziekenhuis begin dit jaar aan het televisieprogramma ’24 uur tussen leven en dood’ was onzorgvuldig. Zowel in de voorbereiding als uitvoering van de tv-opnames als bij de afhandeling van klachten zijn er fouten gemaakt, blijkt uit intern onderzoek.

Het VUmc, waar tegen de wet in en tot grote verontwaardiging begin dit jaar opnamen werden gemaakt voor een RTL-programma. Foto Flickr / FaceMePLS

Het VUmc trekt vandaag nadrukkelijk het boetekleed aan. De medewerking van het ziekenhuis begin dit jaar aan het televisieprogramma ’24 uur: Tussen leven en dood’ was onzorgvuldig. Zowel in de voorbereiding als uitvoering van de tv-opnames als bij de afhandeling van klachten zijn er fouten gemaakt, blijkt uit intern onderzoek.

Ook het optreden in de media wordt bekritiseerd in het interne onderzoek. Het VUmc schrijft op zijn website:

“Deze gebeurtenissen hebben onder patiënten en medewerkers tot verdriet, boosheid en frustratie geleid. Niet alleen het vertrouwen van patiënten is beschadigd, maar ook dat van de medewerkers van VUmc. De raad van bestuur trekt dit zich zeer aan.”

Niet ingezien van ’24 uur’ ingrijpender was dan eerdere tv-producties

Het programma raakte in opspraak, nadat bleek dat een meisje tijdens een gesprek met een kinderarts in het VUmc in Amsterdam werd gefilmd zonder dat vooraf om toestemming was gevraagd. Zij bleek niet de enige.

Volgens ethici werden juridische en ethische grenzen overschreden. Ook liet de Inspectie voor de Gezondheidszorg weten opheldering te willen van het VUmc.

Het ziekenhuis heeft het televisieproject op zijn eerstehulpafdeling vanaf het allereerste begin onderschat, stellen de eigen onderzoekers nu. Er zou niet zijn ingezien dat de aard en omvang van ’24 uur: Tussen leven en dood’ anders waren dan producties waaraan VUmc in het verleden medewerking had verleend. “Daardoor is het project onvoldoende beoordeeld op medisch-ethische en juridische risico’s.” Ook concludeert het onderzoek:

“Besluitvorming heeft niet op het juiste besturingsniveau plaatsgevonden en het medisch beroepsgeheim en de aspecten van privacy van patiënten zijn onvoldoende geborgd in dit mediaproject en binnen het mediabeleid. Opnames hadden alleen gemaakt mogen worden als patiënten en medewerkers hiervoor vooraf en op basis van gedegen informatie hun uitdrukkelijke toestemming hadden gegeven. Dit is niet in alle gevallen gebeurd.”

Lessen moeten nu worden omgezet in concrete plannen

Het VUmc zegt lessen te hebben getrokken uit de gebeurtenissen rond ’24 uur: Tussen leven en dood’ op het gebied van:

“Cultuur van samenwerken en met elkaar communiceren, interne samenwerking tussen verschillende stafdiensten, het mediabeleid van VUmc, helderheid over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, de taken en werkwijze van de dienst communicatie in het bijzonder.”

Het VUmc gaat deze lessen de komende tijd, in samenspraak met de medewerkers van het ziekenhuis, verder uitwerken in concrete plannen en acties.