Mirjam Stolwijk 'Hun band is gesmeed in de hel'

19082004. Groningen . Nederland. Noord Nederlands Toneel speelt Macbeth, Shakespeares koningsdrama als poppenkast met 5 acteurs als levende marionetten. Bewerking en regie Marc Becker, spel: Rogier in 't Hout, Wolter MUller, Martijn de Rijk, MIrjam Stolwijk,ÊYorick Zwart speelperiode: do 19 t/m za 28 aug 2004 op het Festival Noorderzon (De Dr™me), aanvang 22.30 uur. Foto Karel Zwaneveld Karel Zwaneveld

‘Het is een magistraal pact dat de Lady en Macbeth sluiten. Zij is berekender en ambitieuzer dan Macbeth, maar niet harder. Ze handelt ook uit eigenbelang, we moeten haar niet al te weekhartig maken. De band die zij samen hebben, is gesmeed in de hel. Ik speelde tweemaal Lady Macbeth, de eerste keer bij De Appel in 1999 en vijf jaar later in een poppenkastvoorstelling bij het Noord Nederlands Toneel. In die laatste voorstelling waren alle personages als poppen die door een hand werden bestuurd. Dat klopt mooi met de inhoud: de Lady en haar Macbeth zijn willoze prooien in handen van kwade machten als eerzucht, jaloezie en machtshonger.

„Lady Macbeth heeft haar man overschat. Ze dacht dat hij de koningsmoord aankon, maar hij gaat aan argwaan en paranoia te gronde. Om zichzelf te beschermen tegen vermeende verraders begaat Macbeth moord na moord. Hij waadt door steeds dieper poelen van bloed. Dat drijft hen uit elkaar. Voor mij is Lady Macbeth een tragische vrouw, verlangend naar liefde en geluk. Ze is geen keiharde zakenvrouw, anders zou ze aan het einde geen zelfmoord plegen. Ze raken elkaar kwijt op de golven van de waanzin. Als ik als Lady aan de Lord een advies zou geven, dan dit: ‘Een beetje slechtheid kan geen kwaad, maar er zijn grenzen.’

    • Kester Freriks