Europese Commissie start procedure om Hedwigepolder

Het Belgische gedeelte van de Hertogin Hedwigepolder is al in ontwikkeling als natuurgebied. De Belgische dijk tussen de Hedwige- en de Prosperpolder is afgegraven. Links achter het hek het Nederlandse deel van de Hedwigepolder. Foto Hollandse Hoogte / Goos van der Veen

De Europese Commissie begint een juridische procedure tegen Nederland omdat de regering de Hedwigepolder nog altijd niet onder water heeft gezet, meldt de NOS vanochtend. Vlaanderen kondigde eerder al aan een geschillenprocedure te starten om Nederland aan haar afspraak te houden.

Nederland heeft twee maanden de tijd om de huidige situatie te verklaren tegenover de Europese Commissie. Als er geen bevredigende uitleg komt, kan de Commissie naar de rechter stappen. Nederland kan dan een miljoenenboete krijgen opgelegd.

Besluit door Bleker uitgesteld tot na verkiezingen

Staatssecretaris van Landbouw Henk Bleker (CDA) maakte vorige week bekend dat een definitief besluit over het wel of niet (deels) onder water zetten van de polder over de verkiezingen wordt heen getild. Dit gebeurde nadat de Tweede Kamer het alternatieve plan van Bleker had verworpen. Voor Vlaanderen betekende dit zoveelste uitstel een tegenvaller, en de druk vanuit Brussel neemt nu geheel volgens de verwachting toe, volgens NRC-redacteur Arjen Schreuder:

“Elke maand dat het langer duurt kost dat de Vlamingen ontzettend veel geld, zo stellen ze. Zij zullen dus verder gaan met juridische procedures waarmee de druk vanuit Brussel verder toeneemt. De Europese Commissie ging eerder akkoord met een compromis dat een derde van de polder onder water werd gezet, maar alleen als dat snel werd uitgevoerd. Brussel zal dus van het nieuwe kabinet verwachten dat de polder eindelijk geheel onder water wordt gezet.”

Onenigheid in 2005 ontstaan

De ontpoldering van het gebied is onderdeel van een verdrag met Vlaanderen uit 2005. Daarin werd bepaald dat de Westerschelde verder uitgediept werd om de haven van Antwerpen beter toegankelijk te maken, maar dat de Hedwigepolder ontpolderd zou moeten worden als ‘natuurcompensatie’. Verschillende opeenvolgende kabinetten wilden daar echter niet aan.

Demissionair staatssecretaris Bleker dacht eerder aan de afspraken met Vlaanderen te kunnen voldoen door andere polders onder water te zetten, maar Europa heeft Nederland meerdere malen laten weten dat de polder onder water moet worden gezet.

SP en PVV tegen ontpoldering, andere oppositiepartijen voor

Eind april kwam Bleker met een alternatief plan, waarbij slechts eenderde van de polder onder water wordt gezet, naast twee andere polders. Deze week stemde echter een ruime Kamermeerderheid voor een motie om Bleker zijn alternatief te laten intrekken. SP en PVV willen “geen druppel zout water de Hedwige in”. De andere oppositiepartijen, behalve de SGP, willen juist een complete ontpoldering.