colofon

Het Cultureel Supplement is een bijlage van NRC Handelsblad en verschijnt iedere donderdagBeeld omslag: Fedja van Huêt als Macbeth. Foto Jan Versweyveld

Chef: Paul Steenhuis Plv. Chef: Dirk Limburg Vormgeving: Anne-Marije Vendeville en Miriam VieveenEindredactie: Martijn Meijer en Bianca Stigter Eindredactie Selectie: Adinda Akkermans

Informatie voor selectie: agenda@nrc.nl Ingezonden brieven: cs@nrc.nl Postadres: Postbus 8987, 3009 TH, Rotterdam