Brussel begint procedure om Hedwigepolder

De Europese Commissie gaat Nederland dwingen de Hedwigepolder onder water te zetten. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie heeft vandaag besloten daartoe een juridische procedure te beginnen.

Vorige week maakte staatssecretaris Henk Bleker (Natuur, CDA) bekend dat het demissionaire kabinet voor de Tweede Kamerverkiezingen in september geen besluit meer zal nemen over de polder in Zeeland. Een meerderheid in de Kamer heeft zich tegen een compromisvoorstel van de staatssecretaris gekeerd. Hij wilde de Hedwige voor ongeveer eenderde onder water laten lopen.

Volgens de Sloveense Eurocommissaris Janez Potocnik (Milieu) houdt Nederland zich niet aan Europese milieuwetgeving. Het gaat daarbij om de Vogel- en Habitatrichtlijn. Op grond daarvan heeft Nederland zich verplicht bijzondere vogels en natuurgebieden te beschermen.

De Nederlandse regering heeft nu twee maanden de tijd om uitleg te geven aan de Europese Commissie. Daarna kan Potocnik naar het Europese Hof van Justitie in Luxemburg stappen. Zo’n procedure duurt waarschijnlijk jaren. Uiteindelijk zou Nederland een miljoenenboete kunnen krijgen.

De kwestie rond de Hewdigepolder duurt al jaren. In 2005 beloofde Nederland de polder onder water te zetten in een verdrag met Vlaanderen. In dat verdrag zijn afspraken gemaakt over de verdieping van de Westerschelde, ten behoeve van de Antwerpse haven, én over de bescherming van natuur in het grensgebied. Maar de ontpoldering stuit op groot verzet in de provincie Zeeland, waar het onder water zetten van op de zee gewonnen land om historische redenen zeer gevoelig ligt.

Vorige week kondigde de Vlaamse regering al juridische stappen tegen Nederland aan. De Vlamingen beginnen een ‘arbitrageprocedure’ die in verdrag met Nederland is opgenomen. Deze procedure zal naar verwachting 6 tot 10 maanden duren en eerder tot resultaat leiden dan de juridische procedure die de Europese Commissie nu begonnen is.