Iers referendum over EU-steunpakket - boosheid maar toch ‘ja’ verwacht

Yes or no? Voor veel Ieren was het accepteren van de noodsteun een aantasting van de soevereiniteit, maar ook bittere noodzaak. Foto AP / Peter Morrison

De Ierse bevolking mag zich vandaag, als enige in Europa, in een volksraadpleging uitspreken over het Europese begrotingsverdrag. Op de partij Sinn Fein, de Socialisten en enkele onafhankelijke parlementsleden na hebben alle politieke partijen de kiezers gevraagd het verdrag te steunen.

Tegenstanders van het pact werden gisteren gesteund door nieuwsberichten dat de geredde Ierse banken mogelijk nog vier miljard euro extra nodig hebben boven op de 64 miljard euro noodsteun die al werd toegekend. In 2010 werd het trotse Ierland, dat zich lang beriep op haar soevereiniteit, gedwongen een noodlening van de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds te accepteren toen investeerders uit angst voor bankroet Ierland geen geld meer wilden lenen tegen betaalbare tarieven.

Hoge rente op noodleningen zorgt voor grootste ongenoegen

De boosheid van de Ieren zit hem in diverse zaken, schrijft onze correspondent Titia Ketelaar:

“Boosheid op de projectontwikkelaars die hen voor veel geld huizen verkochten die ze nu niet meer kwijt kunnen. Op de bankiers die hun hypotheken verstrekten waarvan de rente hoger was dan hun salaris. Op de politici die de banken vervolgens redden toen die failliet dreigden te gaan. En ook de Ieren zijn ontevreden over de bezuinigingsmaatregelen die hun zijn opgelegd door de Europese Unie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds. De trojka verplichtte de Ieren om miljarden te bezuinigen, de komende vier jaar nog eens 12,4 miljard euro. Een van de grootste bronnen van ongenoegen in Ierland is de hoge rente (5,8 procent) die het moet betalen voor de noodleningen van 67,5 miljard euro.”

Boosheid vertaalt zich niet in peilingen

De tegenstanders willen onder meer dat de EU-partners soepeler worden met de voorwaarden voor de noodhulp aan Ierland. Om al het geld terug te kunnen betalen en verbetering te garanderen voor de toekomst moesten keiharde bezuinigingen wordne doorgevoerd. Peilingen wijzen uit dat ondanks een grote onvrede vermoedelijk wordt ingestemd met het Europese begrotingsverdrag.

“Verwacht wordt dat een meerderheid vandaag ‘ja’ zal zeggen tegen het begrotingsverdrag: 49 procent zegt voor te zullen stemmen, 35 procent is tegen en 16 procent heeft nog niet beslist. Over de euro zijn de Ieren nog altijd enthousiast, en zelfs in het nee-kamp klinken positieve geluiden over de Europese Unie.” - Titia Ketelaar, NRC.

Voorstanders van het pact, geleid door de regering, vinden dat Ierland toekomstige EU-financiering niet op het spel kan zetten en dat het moet vasthouden aan de gemaakte afspraken omtrent aan noodleningen en bezuinigingen.