Politici: Rutte weer premier en de SP krijgt het lastig

Mark Rutte is de meest waarschijnlijke volgende premier en de SP geniet nauwelijks voorkeur als regeringspartij.

Dat denken Nederlandse politici volgens een enquête over de verkiezingen. Het onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl benaderde 12.000 gekozen en benoemde bestuurders – van gemeenteraadsleden tot Europarlementariërs. Bijna 4.500 reageerden. Daarmee ontstaat een statistisch betrouwbaar beeld.

Van de politici verwacht 60 procent dat Rutte opnieuw premier wordt. Van Emile Roemer, wiens partij SP het nu relatief goed doet in de peilingen, verwacht slechts 7 procent van de Nederlandse politici dat hij regeringsleider wordt. Alleen PvdA’er Diederik Samsom wordt, met 9 procent, iets vaker genoemd. Opvallend is dat bijna driekwart van de CDA-politici Rutte verwacht als nieuwe premier.

De VVD en D66 worden het meest genoemd als nieuwe regeringspartners. Daarna volgen het CDA, GroenLinks en de PvdA. Slechts een vijfde van de politici geeft de voorkeur aan de SP om deel te nemen aan een nieuw kabinet. De PVV krijgt met 4 procent de minste steun van alle landelijke partijen.

Volgens bijna de helft van de ondervraagden is de rol van de PVV en Geert Wilders in de landelijke politiek uitgespeeld, volgens een derde „valt dat nog te bezien”. Vooral politici van CDA- en VVD-huize verwachten dat Wilders vanaf nu buitenspel staat.

Het enthousiasme over de gedoogcoalitie met de PVV is sterk teruggelopen. Van alle bestuurders zegt 42 procent voorstander te zijn geweest. Met de kennis van nu is dat gedaald tot 26 procent. Met name de ommekeer bij CDA’ers is opmerkelijk. Tweederde van hen zegt vooraf voorstander geweest te zijn. Nu zegt tweederde juist dat de gedoogconstructie een fout was.

    • Freek Staps