next.checkt aanvulling

In de next.checkt van vorige week woensdag werd een uitspraak van D66-Kamerlid Wouter Koolmees gecontroleerd: ‘Nederlanders zijn rijk bedeeld met vrije dagen’. Onder andere omdat in internationaal onderzoek dat D66 zelf aanhaalde alleen betaalde vrije dagen werden onderzocht, werd in deze next.checkt alleen naar betaalde vrije dagen gekeken. Uit het artikel bleek dat Nederlandse werknemers ten opzichte van andere Europese landen een gemiddeld aantal betaalde vrije dagen hebben (vakantiedagen en verplicht vrije feestdagen). De uitspraak van Koolmees werd dan ook beoordeeld als onwaar.

D66 verklaarde daarop dat in de partijredenering ook atv-dagen voor arbeidstijdverkorting waren meegenomen. Op Europees niveau worden geen aparte vergelijkingen gemaakt van hoeveel atv-dagen werknemers hebben. Er wordt wel gekeken naar de duur van de gemiddelde voltijdswerkweek. Daarin is vrije tijd via atv-dagen meegenomen en spelen betaalde vrije dagen als vakantie- en verplichte feestdagen geen rol. Dan blijkt dat de gemiddelde voltijdswerknemer in de EU in 2010 een werkweek van 40,4 uur kende. Het Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk kenden de langste voltijdswerkweken: 42,2 en 42 uur. Denemarken en Ierland de kortste met respectievelijk 37,7 en 38,4 uur. Daarna volgde de Nederlandse voltijdswerknemer: 38,9 uur.

Als het om betaalde vrije dagen gaat, blijft de conclusie dus dat Nederlandse werknemers er daar niet bovengemiddeld veel van hebben. Op basis van de betrekkelijk korte voltijdswerkweek is het wel aannemelijk dat Nederlanders redelijk rijk bedeeld zijn met vrije dagen in het algemeen. Maar hoe de rangschikking van de landen precies is, weten we niet. Onbekend is namelijk hoe die korte voltijdswerkweek zich vertaalt in vrije dagen per gemiddelde werknemer in Europa. En dan moeten we ook weer het forse aantal (betaalde) vakantie- en feestdagen van de Duitsers en Denen meenemen. We zouden de bewering over vrije dagen in het algemeen van Koolmees dan ook beoordelen als niet te checken.