Minder kunstenaars en musici op komst

Kunstopleidingen willen vanaf 2015 bijna 1.400 studenten minder. Het geld dat de hogescholen hiermee besparen, willen ze steken in het verbeteren van het onderwijs.

Redacteur Kunst & Cultuur

Rotterdam. Op de hogescholen met kunstopleidingen moeten vanaf 2015 1.383 mensen minder studeren dan de 8.932 die er in 2010 stonden ingeschreven. Daarnaast dragen de hogescholen sommige opleidingen aan elkaar over en gaan ze nauwer samenwerken.

De scholen hebben daar onderling afspraken over gemaakt die ze gisteren bekendmaakten. De Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) stopt bijvoorbeeld met het opleiden van harpspelers en Windesheim leidt geen docenten beeldende kunst en vormgeving meer op.

De zestien hogescholen met kunstopleidingen spraken vorig jaar in juli af dat ze minder studenten gaan opleiden. Toen waren alleen de percentages bekend, nu is ook de omvang van de reductie in absolute aantallen bekend.

Bij de kunstacademies moeten in het studiejaar 2015-2016 770 studenten minder zijn dan de ruim 4.100 van 2010. De conservatoria gaan 440 musici minder opleiden dan de bijna 4.000 die er in 2010 nog werden toegelaten.

Het geld dat de opleidingen hiermee besparen, willen ze steken in het verbeteren van het onderwijs. Staatssecretaris Halbe Zijlstra (VVD, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) reageerde vorig jaar positief op dit voornemen, maar hij wilde dat de scholen ook afspraken zouden maken over betere samenwerking. Dat hebben ze nu gedaan.

De negen conservatoria in Nederland gaan samenwerken in vijf verbanden met elk een eigen aandachtsgebied. Zo hebben Codarts in Rotterdam en de Hogeschool der Kunsten Den Haag afgesproken dat ze één interfaculteit voor het opleiden van docenten gaan vormen. De HKU gaat intensiever samenwerken met het Conservatorium van Amsterdam, zodat Utrecht niet meer alle instrumentgroepen voor een symfonieorkest hoeft te hebben. De HKU wordt de enige plek in Nederland met de opleiding kerkmuziek. Tilburg en Den Haag stoppen daar mee.

Ook de conservatoria in Tilburg en Maastricht gaan intensief samenwerken. Tilburg zal het accent leggen op de crossover tussen klassiek, lichte muziek en pop, Maastricht op samenspel in klassiek en jazz.

De kunstacademies gaan zich scherper profileren. Zo legt de Rietveld Academie in Amsterdam het zwaartepunt op ‘pure’ autonome beeldende kunst, terwijl de Rotterdamse opleidingen zich meer richten op commerciële vormgeving en innovatie in de creatieve industrie.

De vier hogescholen in het zuiden van het land (Fontys, Zuyd Hogeschool, Avans en Design Academy Eindhoven) zullen zich gezamenlijk profileren tijdens de Dutch Design Week. Ook gaan zij op elkaars open dagen gezamenlijk informatie verstrekken. Studenten zullen na de propedeuse worden doorverwezen naar de opleiding die het beste bij hun talenten past. Docenten van de vier hogescholen zullen in de afstudeerfase meekijken naar elkaars studenten.

Staatssecretaris Zijlstra heeft het plan van de hogescholen in ontvangst genomen. Hij zal er binnenkort op reageren.