Deeltijdstudenten krijgen compensatie voor langstudeerboete

Deeltijdstudenten en gehandicapten die tegen negatieve gevolgen van de langstudeerboete aanlopen, kunnen financiële compensatie krijgen. Dat bleek vanmiddag in een debat over de spoedwet van tegemoetkoming voor studenten die buiten hun schuld studievertraging oplopen, meldt persbureau Novum.

De Tweede Kamer stemt naar verwachting morgen in met de wet die dit vastlegt. De financiële steun moet uit het zogeheten profileringfonds komen. Een meerderheid van VVD, PvdA, GroenLinks, D66 en SP steunt waarschijnlijk de wet die voor het nieuwe collegejaar van kracht moet zijn.

PvdA en CU bezorgd over hoogte van compensatiefonds

PvdA en ChristenUnie spraken hun zorgen uit over de tien miljoen euro die de komende vijf jaar jaarlijks beschikbaar is voor de groep gehandicapten en deeltijdstudenten. Demissionair-staatssecretaris Halbe Zijlstra benadrukte dat dit bedrag volgens hem toereikend is. “De deur staat open om te praten”, zei hij, als blijkt dat er te weinig geld beschikbaar is voor de verschillende groepen die aanspraak maken op het fonds.

D66 wil sociaal leenstelsel in plaats van boete

Boris van der Ham (D66) riep tijdens het debat op de langstudeerboete af te schaffen en een sociaal leenstelsel in te voeren. Zijlstra, die eerder overwoog de deeltijdstudies niet meer te financieren, liet daarop weten dat hij daar niet aan kon beginnen. In het Kunduz-akkoord, waar D66 ook deel van uitmaakt, staat namelijk niets over een sociaal leenstelsel en wordt de langstudeermaatregel behouden.

Met de oproep van Van der Ham barstte er een verkiezingsstrijd over het hoger onderwijs los in het debat. CDA-Kamerlid Sander de Rouwe verweet D66 slechts praatjes te maken, zonder daadwerkelijk een motie in te dienen over het sociaal leenstelsel. Jasper van Dijk (SP) stemde in met Van der Ham dat aan de langstudeermaatregel en het verhoogde collegegeld een einde moet komen, maar is het niet eens met een sociaal leenstelsel.

SP wil garantie op aanspraak tegemoetkoming

De SP dient waarschijnlijk morgen amendementen in die moeten garanderen dat studenten daadwerkelijk aanspraak kunnen maken op financiële tegemoetkoming. Een ander amendement gaat over het vastleggen van de werkelijke duur van een deeltijdstudie in de praktijk, omdat de duur nu officieel gelijk is aan een voltijdstudie.