Dat nieuwe ontslagrecht is onevenwichtig

Op de Opiniepagina van 29 mei schrijven Paul Boontje, Pauline Sick en Cees Loonstra over het in 2010 ingediende wetsvoorstel van Fatma Koser Kaya (D66) en Eddy van Hijum (CDA) met betrekking tot het ontslagrecht. Dit wetsvoorstel is in de ogen van de drie auteurs het uitgangspunt voor het nieuwe ontslagrecht, zoals voorgesteld in het Lenteakkoord.

Helaas is het aan hun aandacht ontsnapt dat het Lenteakkoord op een belangrijk punt verschilt van het wetsvoorstel van Koser Kaya en Van Hijum. In het Lenteakkoord is immers een maximum gesteld aan de ontslagvergoedingen, vermoedelijk op verzoek van de VVD. Per dienstjaar mag de rechter slechts een kwart maandsalaris toekennen, met een maximum van zes maandsalarissen.

Door deze toevoeging wordt degene die schade lijdt, verregaand beperkt in het vorderen van zijn volledige schade. Juist deze toevoeging maakt het voorstel in het Lenteakkoord onevenwichtig en onacceptabel. De keuze voor een duidelijk repressief stelsel in plaats van een complex en onrechtvaardig preventief stelsel is daarentegen te billijken.

Arbeidsrechtadvocaat te Eindhoven