Correcties en aanvullingen

Geen meineed rechters

In het artikel Hoge Raad geeft Chipshol gelijk, verkeersleiding moet nu betalen (26 mei, pagina 6) staat dat twee rechters werden vervangen in een procedure die Chipshol had lopen tegen Schiphol, omdat ze worden verdacht van meineed. Door een eindredactionele toevoeging is deze fout in het bericht gekomen. In de procedure werden drie rechters vervangen, maar zij werden en worden niet verdacht van meineed.