Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

CDA wil bevoegdheden MIVD uitbreiden door aanpassing wet

Foto Hollandse Hoogte / Peter Hilz

De militaire inlichtingendienst MIVD overtreedt soms de wet bij het verzamelen van informatie met behulp van internettaps. Dat erkende demissionair-minister Hillen (Defensie, CDA) vanmiddag in een Kamerdebat. Hij wil de wet aanpassen om de bevoegdheden van de dienst uit te breiden.

Door die uitbreiding moeten de inlichtingendiensten meer gegevens via kabel- en ADSL-aansluitingen kunnen aftappen, en niet alleen draadloze communicatie onderscheppen. De Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten gaf in een eerder rapport aan dat de bevoegdheden nu worden opgerekt.

Hillen gaf aan dat hij het als een waarschuwing beschouwt als de ‘waakhond blaft’. Hij wees op de spanning tussen het wettelijk toegestane en de ontwikkelingen op technisch vlak:

“Die gaan heel snel. We opereren nu op de randen van de wet, en gaan er soms overheen. De wet moet echt aangepast.”

GroenLinks uit kritiek op nieuwe bevoegdheden

De minister kreeg steun van de VVD, maar kon op kritiek rekenen van GroenLinks-Kamerlid Arjen El Fassed. Die keerde zich tegen nieuwe bevoegdheden en pleitte ervoor dat de overheid eerst maar eens openheid moet geven over de bestaande praktijk. El Fassed memoreerde dat de CTIVD sommige overtredingen als ontoelaatbaar heeft gekenmerkt en de cijfers over taps ook aan duidelijkheid te wensen overlaten.

Ook volgens PvdA-Kamerlid Angelien Eijsink zijn meer bevoegdheden vooralsnog niet nodig. Zij wil dat eerst de werkprocessen bij de MIVD worden verbeterd. Hillen ontkende dat ‘ongericht’ of ‘willekeurig’ wordt getapt, zoals critici beweren:

“Wat wij doen is afgewogen en democratisch gecontroleerd.”

Hillen verzekerde dat privacywaarborgen een groot goed zijn in een democratie: “Je moet op een fatsoenlijke manier met geheime informatie omgaan.”

De demissionair-minister kon nog niet veel zeggen over de precieze inhoud van zijn plannen voor de aanpassing van de wet. Hierover gaat hij de komende tijd in gesprek met de CTIVD, waarna het wetsvoorstel ‘zo snel mogelijk’ naar de Raad van State moet.

Bits of Freedom: parlement snapt niet wat plannen precies inhouden

Internetwaakhond Bits of Freedom, die opkomt voor digitale rechten, maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen van de aanpassing op de wet voor ‘alle Nederlandse internetters’, zo schrijft de organisatie op hun website:

“Het lijkt erop dat parlementsleden nog niet snappen wat de plannen precies inhouden. Het ministerie van Defensie werkt dus aan plannen om ongericht alle internetverkeer af te luisteren: iets dat we in landen zoals Libië onacceptabel vinden. Ook in Nederland mag dit niet gebeuren.”