Assange verliest hoger beroep tegen uitlevering

Julian Assange, de oprichter van klokkenluiderswebsite WikiLeaks, mag worden uitgeleverd aan Zweden. Dat heeft het Britse Hooggerechtshof vanmorgen geoordeeld. Twee van de zeven rechters stemden tegen.

De verdediging zei verrast te zijn doordat de uitspraak is gebaseerd op de Conventie van Wenen en heeft daarom twee weken de tijd gekregen om het vonnis te beoordelen. De vraag is of een hoger beroep bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg kans maakt.

De Zweedse openbaar aanklager vroeg in december 2010 om de uitlevering van Assange, die ervan wordt verdacht twee vrouwen te hebben verkracht. Assange, die ontkent, zegt te vrezen dat Zweden hem aan de Verenigde Staten uitlevert. Daar geldt hij als een staatsvijand vanwege de publicatie van een grote hoeveelheid Amerikaanse geheime diplomatieke post.

Verschillende Britse rechters hebben eerder geoordeeld dat uitlevering rechtmatig is. De uitspraak van vanmorgen ging over de juridische vraag of een uitleveringsverzoek alleen door een rechter kan worden ingediend of ook door een openbaar aanklager. Vijf van de zeven rechters waren van oordeel dat ook een openbaar aanklager een ‘judicial authority’, rechterlijke autoriteit, is.

Mocht Assange in beroep gaan bij de Europese rechters, dan zal het Hof in Straatsburg binnen twee weken besluiten of ze de zaak in behandeling nemen. Als ze dat doen, kan het opnieuw maanden duren voordat er een uitspraak is. Het Britse Hooggerechtshof heeft eerder gezegd dat Assange dat oordeel in het Verenigd Koninkrijk mag afwachten.