Artsen vinden zelf dat ze zieken te lang doorbehandelen

Een meerderheid van 62 procent van de artsen vindt dat ernstig zieke patiënten in hun laatste levensfase te lang worden doorbehandeld. Pogingen om het leven te verlengen zijn volgens medici vaak in strijd met het welzijn van de patiënten. Dat blijkt uit een enquête onder 726 artsen, waarvan de resultaten deze week in het blad Medisch Contact worden gepubliceerd.

Het te lang doorbehandelen heeft volgens de artsen vier belangrijke redenen. Zo vindt 53 procent van de ondervraagden dat artsen ‘van nature’ geneigd zijn om een behandeling uit te voeren. Daarnaast heeft de patiënt te hoge verwachtingen van de behandeling, zegt 51 procent, en legt deze zich niet neer bij de naderende dood, aldus 45 procent. Ook willen familieleden vaak dat de arts het leven van hun dierbare oprekt, oppert 46 procent van de geënquêteerde artsen.

In het onderzoek is de palliatieve zorg, de pijnverlichting bij ongeneselijke zieken, buiten beschouwing gelaten.

„Dokters hebben de neiging de wereld rooskleuriger voor te stellen dan ze is”, zegt Arie Kruseman, voorzitter van artsenorganisatie KNMG, in het vakblad. Hij ziet collega’s die doorbehandelen „tot de patiënt er bij neervalt”. Kruseman vindt dat artsen eerder het gesprek met patiënten moeten aangaan over de naderende dood.

Bij driekwart van de artsen die zelf wel eens voor de keuze staan iemand al dan niet door te behandelen, geeft de mening van de patiënt uiteindelijk de doorslag. Een meerderheid vindt dat artsen te lang wachten om met patiënten over het naderende einde te praten. Verder stelt 35 procent soms rekening te houden met de kosten.

Volgens de Leidse hoogleraar medische besliskunde Job Kievit moet een therapie die voor 20.000 euro een levensverlenging van een week geeft, niet in het basispakket worden vergoed. „Dan kan ik als dokter zeggen: ‘Het is verdrietig, maar helaas: dit heb ik niet in de aanbieding.’”