Akkoord Vestia en elf banken

De noodlijdende woningcorporatie Vestia en de banken hebben afgelopen nacht een akkoord gesloten om verder te kunnen onderhandelen. De banken bevriezen voor twee weken de betalingsverplichtingen op de rentecontracten, waarmee een dreigend faillissement van Vestia is afgewend. In die periode moeten Vestia en de elf (inter)nationale banken, waaronder ABN Amro en de Rabobank, tot een akkoord komen over de afbouw van de rentecontracten. Dat bevestigen anonieme bronnen.

De onderhandelingen stonden onder tijdsdruk door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), dat borg staat voor leningen van Vestia en andere corporaties. Het WSW moest gisteren al zijn jaarlijkse verklaring over de kredietwaardigheid van Vestia afgeven, maar wilde dit niet doen zonder garanties van banken over de financiële positie van Vestia. Zonder ‘uitslagbrief’ vervalt de borgstelling door het WSW en was Vestia waarschijnlijk failliet gegaan. In dat scenario waren de banken de circa 1,4 miljard euro aan openstaande verplichtingen misgelopen.

Omgekeerd wilden de banken meer zekerheid van het WSW over het vastgoed van Vestia. De corporatie gaf het WSW begin vorige week hypotheekrecht op bijna al haar vastgoed (89.000 woningen, 8.000 bedrijfsruimten) waardoor het vastgoed buiten bereik van de banken kwam. De banken wilden garanties dat het vastgoed (waarde 8 miljard euro) tijdens de onderhandelingen niet al deels werd verkocht.

De ‘stand still’ die de partijen zijn overeengekomen, houdt in dat geen van de partijen nu actie onderneemt. Vanochtend was Vestia nog bezig met het verzamelen van alle handtekeningen. Later vandaag zou de corporatie een verklaring geven.

De afgelopen tien dagen is er vrijwel doorlopend overlegd over het raamwerk voor de verdere onderhandelingen. Vestia werd daarbij gesteund door de ministeries van Financiën en Binnenlandse Zaken, het Centraal Fonds Volkshuisvesting (financieel toezichthouder op de corporatiesector) en het WSW.

Vestia kwam vorig jaar in nood omdat het voor miljarden aan risicovolle rentecontracten had afgesloten. Toen de rente daalde, eisten de banken meer tijdelijk onderpand. Kasbeheerder Marcel de V. zou hebben verdiend aan de transacties en zit vast.