AFM geeft boete aan Friesland Bank

De Friesland Bank heeft bij het verstrekken van hypothecaire leningen onvoldoende oog gehad voor „de financiële positie, doelstellingen en risicobereidheid van haar cliënten”. De bank die vorige maand gered werd door de Rabobank, won onvoldoende informatie in over de financiële positie van klanten toen het gezamenlijk met de leningen overlijdensrisicoverzekeringen verkocht. Daarom krijgt de bank een boete van 250.000 euro.

Dat heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vanochtend bekendgemaakt. Een hypotheekverstrekker mag geen onnodige of niet bij het cliëntprofiel passende overlijdensrisicoverzekeringen adviseren.

De toezichthouder onderzocht vijf dossiers bij de Friesland Bank en constateerde in alle gevallen „tekortkomingen”. Zo inventariseerde de bank niet wat het inkomen voor de ene partner zou zijn na overlijden van de andere partner. Er bleek evenmin gevraagd naar eventueel aanwezige nabestaandenpensioenen. „Deze gegevens bevinden zich niet in de klantdossiers en blijken evenmin uit de nadere informatie die door Friesland Bank is overgelegd.”

Friesland Bank probeerde vergeefs publicatie van de boete bij de rechter tegen te houden. Wel slaagde de bank erin de AFM ervan te overtuigen dat de toezichthouder aanvankelijk een te hoge boete wilde opleggen.

De toezichthouder deelde in eerste instantie een boete uit van een half miljoen euro, maar halveerde dat bedrag. De AFM volgde daarmee het oordeel van de rechter die in een eerder vonnis wees op de beperkte ernst en duur van de overtredingen door de Friesland Bank.