Zaak tegen Twentse arts kan beginnen

De slachtoffers van de medicijnverslaafde neuroloog Ernst Jansen Steur hebben dit weekeinde gehoord dat de rechtszaak tegen hem binnenkort begint. Mogelijk nog dit jaar is de regiezitting van een van de grootste en meest ingewikkelde medische rechtszaken die ooit in Nederland zijn gevoerd.

Jansen wordt ervan verdacht als arts in het Medisch Spectrum Twente in Enschede tussen 1997 en 2004 tientallen verkeerde diagnoses te hebben gesteld. De neuroloog vertelde patiënten dat ze multiple sclerose, alzheimer of parkinson hadden, terwijl dat niet zo was. Patiënten slikten jarenlang onnodig medicijnen.

Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigt Jansen van mishandeling, het opzettelijk in hulpeloze toestand brengen en laten van hulpbehoevenden, diefstal en valsheid in geschrifte. Hij stal receptenbriefjes van collega’s om in zijn verslaving aan slaapmiddelen te voorzien.

Onlangs is daar verduistering aan toegevoegd. Jansen zou zich 90.000 euro hebben toegeëigend van de stichting Lewy Body Project die hij met een aantal medici had opgericht voor neurologisch onderzoek.

Onder slachtoffers is kritiek op de „magere” verdenkingen. Bij letselschadespecialist Yme Drost, die de zaak in 2007 al aanhangig maakte bij justitie, hebben zich de afgelopen jaren 184 slachtoffers gemeld. Namens 100 cliënten heeft hij schadeclaims ingediend. 75 zijn er inmiddels gehonoreerd, met bedragen tot 250.000 euro. Strafrechtelijk gezien is een groot aantal zaken verjaard.

Drost dient deze week klachten in bij het medisch tuchtcollege tegen twee voormalige ziekenhuisbestuurders van het Twentse ziekenhuis en twee oud-inspecteurs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg die in zijn ogen niet voldoende ingrepen toen ze signalen kregen dat er iets mis was. Ook klaagt hij neurologen aan die patiënten van Jansen overnamen. Zij zetten behandelingen voort, terwijl ze hadden moeten weten dat de diagnoses niet klopten.

Drost daagt daarnaast Jansen zelf voor de tuchtrechter om te voorkomen dat hij ooit nog als arts aan het werk kan.