Uitgesproken

Amsterdam 23-6-2011 Agnes Jongerius FNV Foto NRC H'Blad Maurice Boyer

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik nog steeds geen kerk voorbij kan lopen zonder een kaarsje op te steken voor de mensen bij wie je stil wil staan.

FNV-voorzitter Agnes Jongerius in Eeuwigh gaat voor oogenblick (RKK).