Opinie

Studio en loopjes nieuw Journaal beter dan toon

Rop Zoutberg in een Andalusisch rijtuigje voor het ‘NOS Journaal’.
Rop Zoutberg in een Andalusisch rijtuigje voor het ‘NOS Journaal’.

Niet iedereen zat er klaar voor, zondagmiddag om 12 uur. De mussen vielen van het dak, maar toch lieten nog 269.000 mensen strand, boot of tuin voor wat het was en schakelden in op het drastisch vernieuwde NOS Journaal.

Er is wel wat voor te zeggen om in de relatieve luwte van Eerste Pinksterdag te verhuizen naar een nieuwe studio: de Bijenkorf betrekt ook geen nieuwe winkel in de week voor Sinterklaas.

We waren ook al maanden voorbereid op de komende modernisering, die nodig zou zijn om de vergrijzing van het kijkersbestand af te remmen. Maar Rob Trip kon ons geruststellen: de nieuwe loopjes waren pas om acht uur aan de orde, want „overdag zitten we”.

Wat meteen opvalt is de op de groei aangeschafte nieuwe studio, die enorm leeg lijkt in vergelijking tot de oude. Daar moet je wel in gaan lopen, zij het met mate, zoals inderdaad ’s avonds viel te constateren. Het suggereert gematigde dynamiek, net als de bewegende cirkels en strepen van de logo’s en ‘bumpers’.

Maandagavond deed zich nog wel iets voor dat Marcel Gelauff, hoofd van NOS Nieuws, op Twitter een „kinderziekte” noemde. Het volume van Trip en van de muziek onder de headlines waren niet in evenwicht, zodat de anchorman overschreeuwd werd door bonkende percussie. Dat kan beter, kennelijk moet de geluidsmix nog even wennen.

In het algemeen voelt de nieuwe huisstijl vanaf het begin redelijk prettig aan. Vooral de touchscreens van de weerpersoon lijken een vooruitgang ten opzichte van het geklik naar een volgend scherm uit het verleden. Maar er is wel een andere reden tot zorg.

De toon van het NOS Journaal zoekt al geruime tijd het midden tussen gezag en popularisering. Waar NOS op 3 gemoedelijk en gemeenzaam mag zijn, hadden de andere bulletins iets officieels behouden, passend bij de status van het instituut.

Zondagmiddag noemde Trip echter Tofik Dibi „die kandidaat-lijsttrekker van GroenLinks”. In het Achtuurjournaal zaten relatief veel lichte onderwerpen, over Lady Gaga, vrouwenvoetbal en het „religieuze mega-evenement” Opwekking. Opening was het luiden van de noodklok over het aanzienlijk duurder worden van internationale adoptie.

Maandag ging het nog een stapje verder, toen Iberisch correspondent Rop Zoutberg vanuit een rijtuigje tussen twee Andalusische schonen de Pinksterbedevaart van El Rocío versloeg. In zijn inleiding legde Trip niet alleen de klemtoon verkeerd, maar bazelde ook: „Veel Spanjaarden willen al die ellende ook wel eens vergeten en iets anders aan hun hoofd hebben.” Alsof de emoties rond het sjouwen met een beeld van 2.000 kilo door de crisis sterk opgelopen zijn. Die toon lijkt me geen verbetering.