Priesters verdeeld over wel of niet afschaffen celibaat

Een Mariabeeld bij het voormalige klooster en meisjesinternaat Sint Anna in Heel, gemeente Maasgouw. Aan het begin van de vijftiger jaren was het sterftecijfer er hoog. Foto Chris Keulen Een Mariabeeld bij het voormalige klooster en meisjesinternaat Sint Anna in Heel, gemeente Maasgouw. Aan het begin van de vijftiger jaren was het sterftecijfer er hoog. Foto Chris Keulen

40 procent van de Nederlandse priesters wil het celibaat afschaffen. Bijna een kwart van deze groep vindt dat de regel van de Rooms-Katholieke Kerk seksueel misbruik in de hand werkt. Dat blijkt uit een anonieme enquête van het NCRV-programma Altijd Wat.

Toch wil een bijna even grote groep van 39 procent het celibaat handhaven. De regel houdt in dat priesters niet mogen trouwen en geen seksuele contacten aan mogen gaan. 21 procent van de ondervraagden staat neutraal in de discussie.

Het programma stuurde ruim 700 van de ruim 800 priesters die maatschappelijk actief zijn, een enquêteformulier. 135 priesters vulden het formulier in. Zij zijn niet representatief voor alle maatschappelijke priesters in Nederland, maar de peiling geeft wel een indicatie van de ideeën die leven in deze groep, aldus het programma.

Aanleiding voor de enquête was het rapport van de commissie Deetman over seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk. De belangrijkste conclusies waren dat naar schatting 20.000 kinderen zijn misbruikt in katholieke internaten. De kerkbestuurders dekten het misbruik toe en hielpen de slachtoffers niet.

De commissie wijst er met nadruk op dat seksueel misbruik van minderjarigen een breed maatschappelijk probleem was en is, dat niet beperkt is tot de Rooms-Katholieke Kerk. Toch concludeert de commissie dat er “een specifiek probleem” was in de katholieke kindertehuizen, kostscholen, weeshuizen, internaten en seminaries. De kans om ongewenst seksueel benaderd te worden was voor kinderen in katholieke instellingen groter dan voor kinderen daarbuiten.

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.