Minder rechten werkende AOW’ers

Demissionair minister Henk Kamp (VVD, Sociale Zaken) wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om gepensioneerden in dienst te nemen. AOW’ers krijgen minder rechten dan andere werknemers. Zo hoeven werkgevers bij ziekte het loon van AOW’ers maar zes weken door te betalen in plaats van twee jaar. Ook mogen werkgevers gepensioneerden onbeperkt tijdelijke contracten aanbieden. Voor gewone werknemers mag dat maximaal drie keer achter elkaar.

Doorwerken is voor gepensioneerden aantrekkelijk omdat ze naast hun salaris AOW en aanvullend pensioen krijgen. In het voorstel van Kamp krijgen AOW’ers voor het eerst recht op het minimumloon.

Vrijdag stemde de ministerraad van het demissionaire kabinet in met het voorstel van Kamp, dat juli 2013 zou moeten ingaan. Of de Tweede Kamer het voorstel behandelt voor de verkiezingen op 12 september is nog onduidelijk. Het ligt nu bij de Raad van State voor advies. Dat duurt in de regel een week of zeven.

Het voorstel is geen onderdeel van het Lenteakkoord, dat de Tweede Kamerfracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie vrijdag presenteerden. Fatma Koser Kaya, Tweede Kamerlid voor D66, is alvast kritisch op één onderdeel. Kamp wil dat de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt bij het bereiken van de AOW-leeftijd. Koser Kaya wil juist af van dat automatische ontslag.

Ouderenbond ANBO en de vakcentrale FNV vrezen dat 55-plussers de dupe worden van het voorstel. Gepensioneerden worden goedkoper en aantrekkelijker dan 55-plussers, terwijl in het Lenteakkoord net is afgesproken de ontslagbescherming te verlagen voor oudere werknemers die lang bij dezelfde baas werken. FNV-bestuurder Leo Hartveld: „Een werkgever zal nu sneller kiezen voor een AOW’er en iemand tussen de 55 en 65 afdanken, want zij zijn veel duurder.” CDA-Kamerlid Eddy van Hijum maakt zich zorgen over de „timing” van Kamps voorstel. „Ik vraag me af of we dit nu moeten doen.”