Homo consumens

Homo consumens [ho·mo kon’su:mens], afkomstig van het Latijnse consumere (verbruiken, vernietigen, vergaan), is een uitgestorven mensensoort die leefde in het tijdvak Kapitalistoceen, grofweg tussen 1980 en 2020. Zijn leefgebied beperkte zich in eerste instantie tot het westen van het voormalige Europa en de VS, maar breidde zich snel uit tot China, India en Latijns-Amerika.

Lichaamsbouw

De homo consumens onderscheidt zich van zijn voorganger homo sapiens door zijn kleinere herseninhoud (500cc) en grotere tailleomvang (100+ cm.). Anders dan de homo erectus bracht de homo consumens zijn tijd het liefste zittend door, hetgeen zijn platgedrukte bekkenpartij verklaart. De brede kaaklijn doet vermoeden dat hij een alleseter was (zie ook: omnivores).

Sociale en politieke organisatie

Het leven van de homo consumens centreerde zich rondom directe en doelloze behoeftebevrediging. Zijn voornaamste tijdsbestedingen waren zappen, klikken, shoppen en snacken. De eetcultuur kenmerkte zich door vet- en suikerzucht, wat een verklaring kan zijn voor de populariteit van zogenoemde ‘dieetboeken’ (die om onbekende redenen vol stonden met eten). Sociale status ontleende de homo consumens aan zijn vermogen om te winkelen, ook wel ‘koopkracht’ genoemd. De soort stond bekend om zijn individualisme, hoewel na-aapgedrag veel voorkwam. Solidariteit met soortgenoten beperkte zich tot de toen geldende landsgrenzen.

Fossielen

Van de homo consumens zijn weinig fossielen gevonden. Hoewel uit ruïnes van omgevallen banken op te maken is dat de samenleving destijds zeer welvarend moet zijn geweest, produceerde de homo consumens nauwelijks iets van blijvende waarde. Een van de populairste werktuigen betreft de ‘iPad’, een apparaat waarvan de precieze functie onbekend is gebleven. Recente opgravingen wijzen uit dat de ‘IKEA-gids’ het meest verspreide geschrift was uit die tijd – volgens archeologen een aanwijzing dat de homo consumens grote behoefte had aan spullen voor het opbergen van spullen.

Uitsterving

De homo consumens is uitgestorven door gebrekkig leiderschap, hebzucht, moedwillige afbraak van de natuurlijk habitat en een ondraaglijke schuldenlast.

Zie ook

Lijst van nooit genomen maatregelen tegen de eurocrisis

Lijst van nooit genomen maatregelen tegen klimaatverandering

Tweede Kamerverkiezingen 2012

    • Rob Wijnberg