Controleren, controleren en nog eens controleren

gouda examenserie rene de wit foto rien zilvold

Wie: René de Wit (57)

Wat: Examensecretaris

Ik heb elke examendag hetzelfde ritueel. Drie kwartier voor aanvang van het examen kijk ik even in de zaal. Staan alle tafels en stoelen goed? Is er voor iedere leerling een plek? Dan ga ik naar het kantoor van de administratie, waar de kluis staat. Daar hebben maar weinig mensen de sleutel van. Ik open de kluis en pak het examen van die dag. Voordat de examens beginnen heb ik alle enveloppen op volgorde gelegd, maar ik controleer goed of ik het juiste examen te pakken heb. Je moet er niet aan denken dat je de verkeerde opgaven uitdeelt.

Ik stop alle papieren in een tas, altijd dezelfde groene tas. Leerlingen kennen ’m. Toen ik laatst met die tas over de gang liep, zeiden een paar leerlingen voor de grap: als we u nu overvallen, hebben we de opgaven alvast.

Twintig minuten voor aanvang van het examen gaat de zaal open. Iedereen gaat zitten. Ik controleer of alle examenkandidaten er zijn. Zo niet, dan moet iemand snel worden gebeld.

Tien minuten van tevoren deel ik de opgaven uit. Ik laat altijd leerlingen op de eerste rij controleren of het het juiste vak is en of de enveloppen dicht zijn, voordat ik ze openmaak. Controleren en nog eens controleren: zo voorkom je dat je fouten maakt. De laatste twee minuten voor aanvang vraag ik of het stil kan zijn, zodat iedereen geconcentreerd aan het examen begint. Ik merk dat leerlingen dat prettig vinden.

Dit jaar worden bij ons op school voor het eerst digitale examens afgenomen. Vandaag biologie, afgelopen donderdag natuur- en scheikunde. Dat is spannend. Als examensecretaris ben ik ervoor verantwoordelijk dat de computers het goed doen. Vorige week hadden drie leerlingen last van een haperende pc, maar dat werd gelukkig snel opgelost, zonder dat er werk verloren ging. Op zo’n moment ben je afhankelijk van je technische mensen.

Het examenjaar begint voor mij in september. Dan krijg ik van het College voor Examens de roosters door. Ook wordt bekend of er wijzigingen in de regels zijn, zoals nu met de aangescherpte eisen. Leerlingen moeten voor hun eindexamen gemiddeld een voldoende staan. Ze mogen niet meer compenseren met de cijfers van hun schoolexamens.

In maart volgt een circulaire waarin heel precies omschreven staat welke hulpmiddelen er mogen worden gebruikt. Ook wordt bekend aan welke scholen we zijn gekoppeld als het gaat om het verzorgen van de tweede correctieronde. Ik leg dan vast contact.

In de toekomst zullen meer examens met de computer worden gemaakt. Ik vind dat de beleidsmakers daar wel erg makkelijk over doen. We experimenteren nu met digitale examens bij de vakken met relatief minder leerlingen, maar dat heeft al heel wat voeten in de aarde. Ik moet nog zien of dat bij de grotere vakken allemaal goed gaat.

Bart Funnekotter