Banken bereid om bijstortingen op contracten van Vestia te bevriezen

De banken waarmee Vestia overlegt zijn bereid om de onderpandverplichtingen op de rentecontracten van de noodlijdende woningcorporatie een tijd te bevriezen. Zo lopen de tekorten van Vestia niet verder op en kunnen de partijen verder onderhandelen over de afbouw van de contracten. Dat bevestigen bronnen na berichtgeving in Het Financieele Dagblad en De Telegraaf.

Vorige week kwam het overleg tussen enerzijds elf (inter)nationale zakenbanken en anderzijds Vestia, de ministeries van Financiën en Binnenlandse Zaken, het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) onder hoge druk te staan. Een van de redenen was dat Vestia maandag 21 mei haar vastgoed ter waarde van 8 miljard euro buiten bereik van de banken bracht door het onder te brengen bij het WSW. Tegelijkertijd stegen de onderpandverplichtingen van Vestia met vele tientallen miljoenen tot circa 2,4 miljard euro door de dalende marktrente.

In ruil voor de bevriezing (‘stand still’) die de banken vrijdag voorstelden, willen de banken meer garanties van het WSW dat nu het vastgoed van Vestia beheert en borg staat voor de ruim zes miljard euro aan leningen van de corporatie. Het wachten zou nu nog zijn op de handtekening van het WSW. Het eigen voorstel van Vestia om eenderde van de vorderingen kwijt te schelden, hebben de banken naast zich neergelegd.

De onderhandelingen gaan tot nu toe in hoofdzaak over de voorwaarden voor verder overleg. Bepaalde banken lopen meer risico dan andere, doordat de aard en de omvang van de rentecontracten sterk verschillen per bank. De banken weten onderling niet hoeveel en wat voor soort contracten ze hebben met Vestia en vroegen eerder om een overzicht. Onder voorwaarden heeft Vestia daarop vorige week een geanonimiseerde lijst beschikbaar gesteld.

Vestia raakte vorig najaar in nood door vele risicovolle en deels speculatieve rentecontracten. De kasbeheerder van Vestia zou verdiend hebben aan deze transacties en zit in voorarrest op verdenking van fraude.