Trafigura is test voor Singapore

De verhuizing van Trafigura maakt misschien duidelijk hoe bereid Singapore nog is om grote mondiale bedrijven naar zich toe te trekken. De firma, die handelt in grondstoffen (bekend van het gifschip Probo Koala), verplaatst zijn hoofdkantoor van Genève naar de Aziatische stadsstaat.

Het voordeel van Singapore als vestigingsplaats is het lage tarief voor de ondernemingsbelasting van 17 procent. Trafigura kan bovendien profiteren van belastingvoordelen die het tarief feitelijk naar 5 procent of lager brengen.

Net als in Zwitserland is er in Singapore geen belasting op kapitaalwinsten. Bedrijven krijgen ook vrijstelling voor hun in het buitenland verdiende inkomsten. Dat kan heel handig zijn voor een bedrijf als Trafigura. De omzet van 122 miljard dollar gaat immers langs 81 kantoren in 54 landen.

Gezien de groeiende rol van Singapore in de mondiale grondstoffenhandel is het de vraag waarom het zo lang heeft geduurd voordat Trafigura deze stap nam. Singapore ligt aan een van de drukste scheepvaartroutes ter wereld en is na Shanghai de op één na drukste haven ter wereld en de grootste overslaghaven voor olie in Azië. De internationale grondstoffenhandel van Singapore is vorig jaar met 46 procent gegroeid naar een omzet van ruim 1.000 miljard dollar. Dat verklaart waarom andere handelaren, zoals Anglo-American, BHP en Cargill, al personeel naar Singapore hebben overgebracht.

Hoe meer bedrijven naar Singapore verkassen, des te meer zal de stadsstaat een tegenprestatie willen. De bevolkingsomvang is in twintig jaar met 65 procent gestegen. Eenderde van de beroepsbevolking is van buitenlandse herkomst.

Kiezers zijn boos over de stijgende prijzen en de groeiende inkomensverschillen. De regerende People’s Action Party kreeg bij de verkiezingen van vorig jaar het laagste aantal stemmen sinds de onafhankelijkheid in 1965.

De partij heeft daarop de drempel verhoogd voor buitenlanders die een onderneming in Singapore willen vestigen. Ook beloofde de partij paal en perk te stellen aan het aantal buitenlanders dat bedrijven in dienst mogen hebben.

Trafigura beroept zich erop dat 90 procent van zijn werknemers van plaatselijke herkomst is. Die statistische gegevens moet het bedrijf maar zo luid mogelijk rondbazuinen als het zijn nieuwe hoofdkantoor betrekt.

Wayne Arnold

Vertaling Menno Grootveld