Hoge Raad geeft Chipshol gelijk, verkeersleiding moet nu betalen

Het bedrijf Chipshol heeft opnieuw een juridische overwinning behaald. De Hoge Raad heeft vrijdag vastgesteld dat het grondontwikkelingsbedrijf van vader en zoon Poot door de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) is tegengewerkt bij de ontwikkeling van een bedrijventerrein bij Schiphol. De Hoge Raad bevestigt daarmee het arrest van het Gerechtshof uit 2009.

Door het onrechtmatige handelen moet de LVNL Chipshol ook een schadevergoeding betalen. De LVNL en Chipshol moeten proberen samen een schadebedrag vast te stellen.

De uitspraak ging over het Groenenbergterrein, een stuk grond aan de kop van de Aalsmeerbaan van Schiphol. In 1990 kocht Chipshol dat, met als doel er kantoren te ontwikkelen. Maar bij de uitvoering van die plannen is Chipshol jarenlang tegengewerkt. Eerst moest het bedrijf procedures voeren om de voorheen agrarische grond te mogen bebouwen. Vervolgens adviseerde de LVNL jarenlang om de plannen af te keuren, omdat de veiligheid van het vliegverkeer gevaar zou lopen.

Volgens de Hoge Raad had LVNL Chipshol erop moeten wijzen dat er wel gebouwd had kunnen worden als de plannen aangepast zouden worden. Na het advies van de LVNL legde staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer, VVD) in 2003 op verzoek van luchthaven Schiphol een bouwverbod op voor het terrein. Dat werd later weer opgeheven, nadat uit nieuw onderzoek was gebleken dat het luchtverkeer geen hinder zou ondervinden van de bouwplannen.

Chipshol spande hierna verschillende procedures aan. In 2007 schikte de gemeente Haarlemmermeer en betaalde 1 miljoen euro. De provincie schikte ook en betaalde 12 miljoen euro. Ook Schiphol werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 16 miljoen. Dat was veel minder dan de 97,5 miljoen euro die vader en zoon Poot claimden.

Vlak voordat het slotpleidooi werd gehouden waarin ook de hoogte van de schadevergoeding zou worden vastgesteld, werden twee zittende rechters vervangen omdat ze verdacht worden van meineed. Een nieuwe rechter kende vervolgens een veel lager schadebedrag toe dan de familie Poot had verwacht. Over deze zaak heeft Chipshol ook nog procedures lopen.