Voorjaarsnota: forse tegenvallers door zorg en WW-uitkeringen

Het demissionaire kabinet-Rutte heeft te maken met forse extra tegenvallers. Op de foto Verhagen, Rutte en Wilders bij de presentatie van het regeer- en gedoogakkoord vorig jaar. Foto NRC / Roel Rozenburginet-Rutte heeft te maken met forse extra tegenvallers. Foto NRC / Roel Rozenburg

Het demissionaire kabinet-Rutte heeft te maken met “forse tegenvallers”. Dat maakte het kabinet-Rutte vandaag bekend bij de presentatie van de Voorjaarsnota 2012.

De grootste tegenvaller is een extra uitgave van anderhalf miljard euro doordat door de economische krimp meer werkloosheidsuitkeringen zijn aangevraagd. Dat was voorzien, maar de extra uitgave valt toch fors hoger uit dan verwacht. In de gezondheidszorg heeft het kabinet te kampen met een tegenvaller van zevenhonderd miljoen euro, met name door tegenvallers in de AWBZ en de Zorgverzekeringswet. Dat is volgens NRC-binnenlandredacteur Antoinette Reerink “niet zo verrassend”, omdat het “elk jaar een tegenvaller is”.

Minder inkomsten schatkist

Ook krijgt de schatkist 7,6 miljard euro minder binnen dan geraamd. Vooral de opbrengsten uit de inkomstenbelasting (3,0 miljard) en vennnootschapbelasting (2,3 miljard) vielen door de lagere economische groei tegen.

De tegenvallers hebben niet gezorgd voor een verhoging van het begrotingstekort en de overheidsschuld. “Het is gelukt het uitgavenkader voor 2012 te sluiten”, schrijft het kabinet. Het tekort komt naar verwachting zoals beraamd uit op een tekort van 4,2 procent. De schuld komt uit op 69,7 procent van het bruto binnenlands product.

Gedeelte wordt gecompenseerd door meevallers

Een gedeelte van de tegenvallers werd gecompenseerd door meevallers. Zo is de staat 0,9 miljard euro minder kwijt aan rentelasten door de lage rente en werd een meevaller geboekt op de kinderopvangtoeslag. Ook de afdracht aan de Europese Unie viel lager uit.

Het overige tekort wordt weggewerkt door beleidsmaatregelen. Zo is de nullijn voor ambtenaren doorgetrokken, wat 0,8 miljard heeft opgeleverd. Ook rekent het kabinet al op een miljard extra inkomsten door de doorwerking van het Kunduz-akkoord, zoals de verhoging van het btw-tarief per 1 oktober.

    • Mirjam Remie