Verhoging brandstofprijzen verzwakt India

Verhoging van benzineprijzen zal nooit een populaire maatregel worden. Het besluit van India om de prijzen van benzine bij staatsoliebedrijven op te voeren met ongeveer 11,5 procent zal bovendien vruchteloos zijn als het niet wordt gevolgd door verdergaande maatregelen om de royale subsidies op diesel te verlagen. Maar de gekozen richting is goed, en als op de ingeslagen weg wordt doorgegaan zou India uit een dal kunnen klimmen.

Volgens ramingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) wordt 9 procent van het Indiase bruto nationaal product (bnp) uitgegeven aan subsidies op brandstof, voedsel en meststoffen. Veel van dat overheidsgeld zou beter kunnen worden besteed aan gerichte investeringen in scholen, ziekenhuizen, sanitaire voorzieningen en infrastructuur.

Afschaffing van de subsidies zou bovendien een aanmoediging zijn tot meer rationeel gebruik van brandstoffen, wat op zijn beurt zal helpen om kosten van importen te beperken en het handelstekort terug te dringen. Dat is dit jaar gestegen tot 56 procent wegens hoge olieprijzen en een zwakke rupee. Het zou ook helpen om het begrotingstekort, opgelopen tot 5,9 procent van het bnp, terug te dringen.

Hoe groot de klus is, blijkt uit het feit dat zelfs na deze verhoging Indiase consumenten slechts de helft voor benzine betalen van de prijs aan pompen in Groot-Brittannië. En staatsoliebedrijven zullen verlies blijven lijden op elke liter die ze verkopen.

Maar dat is het ergste niet. Volgens het Japanse financiële en energieconglomeraat Nomura zouden de prijzen van diesel, LPG en kerosine moeten worden verhoogd met respectievelijk ongeveer 38 procent, 120 procent en 220 procent om de verliezen van oliebedrijven ongedaan te maken. Tenzij verhogingen elders worden toegestaan, zou de regering het doel kunnen missen om niet meer dan 2 procent van het bnp aan subsidies te besteden.

Er is geen makkelijke keuze. Doe niets, en de rupee zal blijven uitglijden wegens de kosten van olie en de Griekse crisis. Maar onderneemt men wel actie, dan kan grote publieke onvrede het gevolg zijn. Het is aantrekkelijk om te denken dat India het ergste achter de rug heeft, maar de politieke implicaties van de kwestie betekenen dat de weg naar groei nog steeds moeizaam is.

Jeff Glekin

Vertaling Frank Kuin