Spaarbanken kosten Madrid miljarden

De redding van Bankia kost Madrid nog eens 15 miljard euro. De vrees bestaat dat Spaanse banken een gat van ruim 200 miljard hebben.

De rekening van de redding van Bankia blijft oplopen. Vanmiddag zou de vierde bank van Spanje de regering om een kapitaalinjectie van 15 miljard euro gaan vragen, zo berichtten media gisteravond. Dit bedrag ligt fors boven de 9 miljard die het kabinet eerder noemde. In opmaat naar een besluit van de Bankia-top over het hulpverzoek werd het aandeel Bankia vanochtend uit de handel gehaald op de Madrileense beurs.

Bankia, een fusie van zeven spaarbanken, kwam begin deze maand in acute problemen. Premier Rajoy forceerde hierop het vertrek van topman Rato. De 4,6 miljard die de staat eerder aan Bankia leende, werd omgezet in kapitaal, waarmee de bank goeddeels genationaliseerd werd.

Volgens de nieuwe Bankia-topman heeft hij meer geld nodig om de boekhouding die Rato voerde alsnog kloppend te krijgen. Ook zijn de kapitaaleisen voor banken verder opgeschroefd, waardoor Bankia grotere buffers moet aanhouden.

Rajoy zal waarschijnlijk instemmen met de hulpaanvraag. Die beloofde eerder dat de staat „al het nodige kapitaal” beschikbaar zal stellen. In ruil hiervoor moet de leiding worden „geprofessionaliseerd”. Dit is codetaal voor het ontslaan van de politici die nu een meerderheid binnen de directie vormen. De kapitaalinjectie moet ook tien miljoen rekeninghouders geruststellen.

De regering probeert het vertrouwen in de bankensector daarnaast te herstellen door buitenlandse adviseurs de balansen van alle instellingen te laten doorlichten. Twee bureaus (Oliver Wyman en Robert Berger) moeten half juni met een realistische schatting komen hoe groot het zwarte gat bij de banken is. De regering erkent hiermee hoe weinig fiducie er internationaal nog bestaat in haar eigen inschattingen en toezichthouders.

De experts zullen onder meer berekenen hoeveel miljard banken opzij moeten zetten voor hun vastgoedrisico’s. De regering stelde deze maand dat ze verwacht dat 30 miljard aan extra buffers euro afdoende zijn, en dat ze voor maximaal 15 miljard euro hoeft bij te springen.

Buitenstaanders gaan uit van een veelvoud van dit bedrag. Zo becijferde het Internationaal Instituut voor Financiën (IIF) deze week dat Spaanse banken in totaal tussen de 216 en 260 miljard euro moeten reserveren. Volgens het IIF, een club van 450 banken wereldwijd, zal het bankwezen in staat zijn hiervan zelf 184 miljard op te vangen. Voor de rest zal Madrid moeten opdraaien.

Of Europa. Vanuit Brussel wordt al maanden gesuggereerd dat Spanje zijn banken zou kunnen herkapitaliseren met leningen uit het euronoodfonds. Rajoy wil hier vooralsnog niet aan vanwege het bijgaande soevereiniteitsverlies. De premier deed eergisteren wel een „dringend” beroep op Europa „in actie te komen”. Dit leek een verkapt verzoek aan de ECB om weer te gaan interveniëren op de obligatiemarkten en nieuwe liquiditeit te verstrekken.

Rajoy uitte zijn noodkreet na een lunch met de nieuwe Franse president Hollande. Die noemde het vorig weekeinde „wenselijk” dat Spaanse banken naar het noodfonds stappen. Rajoy reageerde hierop dat „Hollande blijkbaar niet weet hoe de Spaanse banken er voor staan”. Madrid moet nu snel bewijzen dat het dit zelf wel weet.

    • Merijn de Waal