Rode Kruis: humanitaire situatie Oost-Congo verslechtert snel

Soldaten in Congo op weg naar het front. Foto AP / Marc Hofer

Het Rode Kruis luidt de noodklok over het geweld in Oost-Congo. De strijd van rebellengroepen tegen het regeringsleger intensiveert al weken en heeft zich nu tot overmaat van ramp ook nog eens verspreid naar zeer moeilijk bereikbare gebieden.

Doordat het Rode Kruis op die plekken de slachtoffers van het geweld niet kan bereiken, verslechtert de humanitaire situatie in het gebied snel. Slachtoffers moeten volgens de hulporganisatie vaak urenlang over glibberige modderwegen naar noodklinieken worden gedragen.

Rode Kruis: al vele doden en gewonden

Oost-Congo lijkt zich, na al zestien jaar oorlog, opnieuw op te moeten maken voor een hevige geweldsgolf. Het Rode Kruis laat vandaag in een verklaring weten dat het geweld in het oosten van Centraal-Afrikaanse land al heeft geleid tot “vele doden en gewonden”.

De botsingen tussen rebellen en het Congolese leger beperken zich al enige tijd niet meer tot de twee aanvankelijke districten in de provincie Noord-Kivu. De strijd heeft zich ook verspreid naar de provincie Zuid-Kivu, naar de districten Walungu, Shabunda en Kalehe.

Ondertussen blijft onenigheid bestaan over de vraag hoe het vechten moet worden gestopt. Sommige Congolese politici dringen aan op overleg met als doel een staakt-het-vuren, maar andere eisen juist een hard militair optreden.


View Larger Map

Veroordeling Internationaal Strafhof zette geweldsgolf in gang

De nieuwe golf van geweld is geïnitieerd door soldaten die deserteerden uit het leger van de beruchte generaal Bosco ‘The Terminator’ Ntaganda. NRC-Afrikaredacteur Toon Beemsterboer schreef eerder deze maand dat cynisch genoeg een vonnis van het Internationaal Strafhof in Den Haag heeft geleid tot de hernieuwde en vergaande destabilisatie in Oost-Congo. Beemsterboer schreef:

De veroordeling van de voormalige Congolese krijgsheer Thomas Lubanga, eind maart, heeft geresulteerd in muiterij van de beruchte legergeneraal Bosco ‘The Terminator’ Ntaganda. Daaruit voortvloeiende gevechten tussen troepen die aan hem gehoorzamen en het regeringsleger zijn de hevigste sinds 2009, toen in de stad Goma een vredesakkoord werd gesloten. Dat dreigt nu te worden opgeblazen.

Verslag van Al-Jazeera over de situatie in Congo:

Strijd begon om lijfsbehoud Ntanganda, maar is snel verbreed

Generaal Ntaganda wordt gezocht door het Internationaal Strafhof wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Van 2002 tot 2005 was hij bevelhebber van de rebellenbeweging UCP, die werd geleid door Lubanga. Toen die werd uitgeleverd aan het Strafhof nam Ntanganda zijn taken over.

Maar na de veroordeling van Lubanga vreesde Ntaganda alsnog te worden opgepakt. Hij trok met enkele honderden loyale militairen de jungle van Noord-Kivu in en ging daar de strijd aan met het leger.

Het is deze strijd om lijfsbehoud van Ntaganda die zich de afgelopen weken steeds verder heeft uitgebreid. Steeds meer rebellengroepen mengden zich in de strijd of steunen op zijn minst andere groepen die vechten met het overheidsleger.

Zij doen dat, omdat zij bang zijn dat president Joseph Kabila van Congo de gelegenheid zal aangrijpen om hun rebellennetwerken te ontmantelen en hun macht te breken. Kabila heeft al meerdere rebellenleiders laten oppakken of buiten Noord- en Zuid-Kivu geplaatst. Het verdwijnen van die leiders heeft weer geleid tot meer muiterij, wat op zijn beurt weer extra bijdraagt aan de toenemende chaos in de twee provincies.

    • Niels Posthumus