Gemeenten eisen 20 miljoen van kabinet

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) eist 20 miljoen euro terug van het kabinet. Het gaat om de kosten die gemeenten hebben gemaakt om de zogenoemde ‘huishoudtoets’ in te voeren. Deze toets verplichtte gemeenten om te controleren of in het huis van bijstandsouders ook werkende kinderen inwoonden. Zo ja, dan zou op de bijstandsuitkering worden gekort.

De huishoudtoets werd ingevoerd in januari, maar sneuvelde al in april, in het Lente-akkoord. Intussen hadden gemeenten geld besteed aan de toets: voorlichting aan inwoners, gesprekken met uitkeringsgerechtigden, cursussen aan ambtenaren, aanpassingen van het ict-systeem. Samen goed voor 20 miljoen euro, schat de VNG.

Gisteren eiste de VNG die 20 miljoen terug, in een gesprek met staatssecretaris De Krom (Sociale Zaken, VVD). Voorlopig tevergeefs: „De staatssecretaris verwees ons door naar de vijf partijen die het Lente-akkoord hebben samengesteld”, zegt VNG-woordvoerder Frea Broekman.

De VNG protesteerde vorig jaar al tegen invoering van de huishoudtoets, die bedoeld was als bezuinigingsmaatregel. Volgens de VNG zou de toets gemeenten juist veel kosten. De VNG vreesde ook dat werkende kinderen zich gedwongen zouden voelen te verhuizen, om zo de uitkering van hun ouders veilig te stellen.