Diepenheim strijdbaar na advies RvC

Het komende Pinksterweekeinde zal het in Diepenheim bruisen, wanneer de Kunstvereniging de opening van het gerenoveerde gebouw viert met de manifestatie Now I lay me down to eat .

Het wordt een feest met een somber randje. Kunstvereniging Diepenheim komt niet meer in aanmerking voor hun jaarlijks 200 duizend euro rijkssubsidie. Volgens de Raad voor Cultuur mist de Kunstvereniging een scherpe focus in zowel de artistieke programmering als in het ondernemingsplan. „Die klap is hard aangekomen”, zegt zakelijk leider Ingrid Bosman.

Ze is verbaasd. „Vier jaar geleden kregen we juist subsidie vanwege onze diversiteit. We focussen op beeldhouwkunst, kunst in de openbare ruimte en sinds 2008 ook op tekenen. Daar hebben we geld voor gekregen van het Rijk. Nu, vier jaar later, staat het Drawing Centre Diepenheim er. Maar nu wordt het ons wel erg moeilijk gemaakt om daar invulling aan te blijven geven.”

Vanwege het ruimschoots halen van de eigen inkomstennorm en de regionale spreiding zou Diepenheim in aanmerking moeten komen voor subsidie, vindt Bosman. „We zijn de enige instelling in het oosten en ook de enige instelling die buiten een stad functioneert. Nergens anders is vernieuwende beeldende kunst zo verweven met de landelijke omgeving en gemeenschap als in Diepenheim.” Diepenheim blijft volgens Bosman bestaan. „Schouders eronder. We gaan er dit weekend iets moois van maken.”

    • Sandra Smallenburg