Britse regering legt eis Hof naast zich neer

De Britse premier David Cameron is niet van plan om gevangenen stemrecht te geven. Daarmee gaat hij in tegen de eis van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens die dinsdag een eerdere uitspraak hierover bevestigde.

Het Hof verzet zich niet tegen het ontnemen van stemrecht aan bepaalde gevangenen, maar dat mag niet zo „algemeen, automatisch en zonder aanzien des persoons” gebeuren als in de Britse wet. Daarom eist het Hof dat die wet binnen zes maanden wordt aangepast.

Cameron is dat niet van plan. „Ik heb altijd geloofd dat iemand die naar de gevangenis wordt gestuurd bepaalde rechten verliest. Een van die rechten is het stemrecht”, zei hij gisteren in het Lagerhuis. „Ik geloof dat dit een onderwerp is waarover het parlement beslist, en niet een buitenlandse rechtbank.” De premier weet gesteund door het grootste deel van het parlement. In februari werd in het Lagerhuis met 234 tegen 22 stemmen nog een motie aangenomen waarin ieder stemrecht voor gevangenen werd verworpen.

De Britse regering strijdt al langer tegen de in haar ogen te grote invloed van het mensenrechtenhof. Vooral in Camerons eigen partij, de Conservatieven, bestaat veel verzet tegen de „dictaten” uit Straatsburg. Vorige maand probeerden de Britten tijdens een vergadering van de Raad van Europa in Brighton de macht van nationale rechters en parlementen in mensenrechtenkwesties te vergroten ten koste van Straatsburg. De meeste andere Europese landen voelen daar echter niets voor. Zij willen vooral het recht van burgers om in Straatsburg tegen een uitspraak van een nationale rechter in beroep te gaan overeind houden.

Het negeren van de uitspraak van het Hof heeft, volgens een vorig jaar uitgelekt rapport, geen grote consequenties. Gevangenen zouden schadevergoeding kunnen eisen, maar de kans dat ze die krijgen, wordt klein geacht.