Top van FNV krijgt tot 4 juni voor lijmpoging

De top van de vakcentrale FNV krijgt tot 4 juni de tijd om alsnog overeenstemming te bereiken over de oprichting van een nieuwe vakbeweging. Een werkgroep van zes vertegenwoordigers van de grootste vakbonden moet, in nauw overleg met oud-staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma (PvdA), de stukgelopen onderhandelingen over die nieuwe bond weer uit het slop zien te halen.

Dat is de uitkomst van crisisberaad, gisteren in Amsterdam van de FNV-top in aanwezigheid van Klijnsma zelf. Zij had om de instelling van die werkgroep gevraagd omdat anders gisteren al duidelijk zou zijn dat haar pogingen om de FNV te moderniseren, zijn mislukt. De FNV zou dan definitief uit elkaar vallen in een gematigde en een geradicaliseerde vakbondsvleugel.

Voorafgaand aan het crisisoverleg waren partijen diep verdeeld over de structuur van die nieuwe vakbeweging. De twee grootste bonden, FNV Bondgenoten en Abvakabo FNV willen een centraal aangestuurde vakcentrale waarin zij het, samen met FNV Bouw, grotendeels voor het zeggen hebben.

De overige zestien bonden willen een vakbeweging waarin de aangesloten bonden het op gelijkwaardige basis voor het zeggen hebben en het overkoepelende bondsorgaan zo min mogelijk macht heeft.

Onenigheid is er ook over het geld. De twee grote bonden willen zoveel mogelijk centrale afdracht van contributiegelden voor de financiering van wervingscampagnes en acties. De overige bonden willen de zeggenschap over hun contributie-inkomsten juist zoveel mogelijk zelf houden.

Klijnsma heeft haast. Ze houdt vast aan een oprichtingscongres op 23 juni, waarin de nieuwe vakbeweging het licht zou moeten zien. Maar de meeste betrokkenen bij het crisisberaad van gisteren hebben er nauwelijks vertrouwen in dat er in tien dagen alsnog overeenstemming wordt bereikt.

Volgens Klijnsma moet op 4 juni duidelijk zijn of die overeenstemming alsnog bereikt is. „Anders moeten we gezamenlijk constateren dat we er niet zijn uitgekomen”, zou zij tijdens het beraad hebben gezegd.

„Het zijn de laatste stuiptrekkingen”, aldus een betrokkene bij het crisisoverleg. „Gisteren was de vraag aan de orde of de stekker er al uit moest. Nu is dat besluit 10 dagen uitgesteld. 4 juni is D-day voor de FNV.”