'Raad voor Cultuur negeert visitaties'

De strafkortingen die de Raad voor Cultuur een aantal rijksmusea wil opleggen, stroken niet met de positieve visitatierapporten over deze musea. Dat stelt de Vereniging van Rijksmusea (VRM) in een brief aan de Raad voor Cultuur. De vereniging heeft hier binnenkort een gesprek over met de raad.

De raad bracht maandag advies uit aan het ministerie van OCW over de verdeling van de subsidies voor cultuur. De raad heeft op verzoek van OCW een rangorde aangebracht in de musea. De best presterende moeten 2 procent bezuinigen. Op slechter presterende musea wordt 5,6 procent of 11,1 procent gekort. De raad adviseert vier rijksmusea (Geldmuseum, Rijksmuseum Twenthe, Huis Doorn, Slot Loevestein) alleen nog subsidie te geven om de collectie te beheren. Zij moeten sluiten voor het publiek.

Volgens de VRM is de raad „uiterst selectief” omgesprongen met de visitaties. „Positieve rapporten worden doorgaans genegeerd, vooral bij musea die door uw raad kritisch worden bejegend. Wel wordt hier en daar een negatief oordeel kracht bijgezet met een aanmerking uit een visitatierapport.” De vier rijksmusea die moeten sluiten voor het publiek hadden volgens de VRM allen lovende visitatierapporten.

De VRM noemt voorbeelden waar het mis is gegaan, waaronder het Scheepvaartmuseum. Dat legt volgens de Raad voor Cultuur te veel nadruk op de zakelijke ambities, terwijl die zakelijke aanpak in het visitatierapport juist wordt geprezen. De raad vond ook de binding met het publiek niet goed genoeg. De VRM begrijpt er niets van: „Bij het Scheepvaartmuseum loopt het storm”, schrijft ze.