Kamer steunt noodfonds - motie van wantrouwen De Jager weggestemd

Foto Hollandse Hoogte

De Tweede Kamer heeft vanmiddag ingestemd met het permanente noodfonds voor de euro ESM, ondanks het vele tegengas dat de Kamer kreeg van PVV-leider Geert Wilders. De motie van wantrouwen die hij vanochtend indiende tegen demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager is door de Kamer weggestemd.

Na drie dagen debatteren stemde een ruime meerderheid van VVD, PvdA, CDA, D66 en GroenLinks vanmiddag tijdens een hoofdelijke stemming voor ratificatie van het verdrag, met honderd tegen 47 stemmen. Behalve de PVV stemden de SP, ChristenUnie, SGP, PvdD en Hero Brinkman tegen het verdrag. De bezwaren van deze partijen luidden onder meer dat de parlementaire controle op het fonds niet goed is geregeld.

De PVV heeft gedurende het debat het vertrouwen in demissionair minister De Jager opgezegd. Zijn motie van wantrouwen is inmiddels weggestemd, alleen de Partij voor de Dieren steunde deze.

Erik van der Walle, die het debat volgde voor NRC Handelsblad, noemt de beslissing van Wilders om het vertrouwen in De Jager op te zeggen in eerste instantie “verrassend”:

“Tijdens de gedoogperiode van de PVV nam de toenmalige coalitie een besluit over de voorganger van het ESM noodfonds, het EFSF. Daarbij werd een besluit genomen om garant te staan voor een bedrag van 98 miljard euro, meer dan het dubbele dan waar nu over gestemd wordt. Ook toen was de PVV tegen het noodfonds, maar dit leidde niet tot een motie van wantrouwen. Aangezien het bedrag waarvoor Nederland garant staat nu een stuk kleiner is, is deze motie zeer verrassend.”

Tegelijkertijd ziet Van der Walle het gedrag van Wilders tijdens het debat van de afgelopen dagen als “het begin van de verkiezingscampagne van de PVV”:

“Na de vier hoofdelijke stemmingen over het uitstellen van het debat en deze motie van wantrouwen kun je concluderen dat Wilders de stemming over het nieuwe noodfonds gebruikt om het thema Europa op de kaart te zetten. Dit is het thema waarmee hij zijn verkiezingscampagne heeft geopend en stemmen hoopt te winnen.”

Vier hoofdelijke stemmingen over uitstel debat

Het Kamerdebat, dat eergisteren van start ging, had een stroef verloop door vele pogingen van de PVV-leider om goedkeuring van het noodfonds af te wenden. Wilders wilde dat het debat zou worden uitgesteld omdat hij nog een kort geding tegen de Staat heeft lopen over het noodfonds. Over dit uitstel heeft hij vier keer een hoofdelijke stemming laten plaatsvinden, waarna zijn voorstel keer op keer is verworpen.

Wilders wilde met het steeds opnieuw aanvragen van een hoofdelijke stemming zijn verzet tegen het ESM laten zien, zo verklaarde onze politiek redacteur Erik van der Walle gisteren, die het debat voor NRC Handelsblad volgt:

“Volgens het huishoudelijk reglement van de Kamer kan je bij ieder debat een hoofdelijke stemming aanvragen. Daar maakt Wilders nu gebruik van. Hij weet iedere keer weer dat de stemming kansloos is, maar hij laat zo duidelijk zijn verzet tegen het ESM zien. Op 12 september zijn er immers verkiezingen.”

De Jager wil ‘onwaarheden en misverstanden’ over ESM uit de wereld helpen

Demissionair minister De Jager deelde gisteren nog zorgen over de uitingen van de PVV over het noodfonds. Volgens De Jager vertelt de PVV onwaarheden over het fonds voor de euro, en maakt hij daarmee mensen bang:

“Door angst te zaaien wordt de euro bedreigd. [...] Het beeld wordt geschapen alsof wij iedere keer ondemocratisch moeten bijstorten. Dat is niet het geval. Daar gaan wij over.”

De bewindsman probeerde tijdens het debat gisteren meer “misverstanden” over het ESM weg te nemen, de opvolger van het tijdelijke euronoodfonds EFSF. Daarin wordt totaal zevenhonderd miljard euro gestort, waarvan Nederland veertig miljard bijdraagt. Voor het grootste deel gaat het om garantstellingen. Het Europees Stabiliteitsmechanisme is een fonds dat ervoor moet zorgen dat Europa voldoende geld beschikbaar heeft om probleemlanden binnen de eurozone voor een desastreus faillissement te behoeden.