Hef alle christelijke feestdagen maar op

Het voorstel van Kamerlid Wouter Koolmees (D66) om Tweede Pinksterdag te schrappen, gaat niet ver genoeg. Schaf meteen alle christelijke feestdagen af, bepleit Paulus van Vliet.

Ik las dat parlementariër Wouter Koolmees (D66) in het kader van de bezuinigingen heeft voorgesteld om Tweede Pinksterdag te schrappen als ‘verplichte snipperdag’. Eerlijk gezegd wist ik niet dat deze dag een verplichte snipperdag was. Ik vind het een goed idee van Koolmees, maar wel een typische D66-move: geen vlees en geen vis.

Ik las ook dat de regering van Portugal, een arm land dat zeer rijk is aan roomse feestdagen, een aantal van die feestdagen heeft geschrapt als vrije dag, ter wille van meer productiviteit. Laten wij dit voorbeeld van Portugal nu eens volgen in plaats van D66 met zijn halfslachtige maatregelen. Schrap Tweede Kerstdag, Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en de vrijdag erna – en natuurlijk ook de Tweede Pinksterdag van Koolmees – als vrije dagen, of schrap deze dagen desnoods als verplichte snipperdagen.

U zult zien hoe de economie opleeft. Koolmees heeft becijferd dat die ene Pinksterdag ruim 2 miljard euro oplevert. Ik had in mijn argeloosheid op de achterkant van de spreekwoordelijke sigarendoos uitgerekend dat opheffing van Tweede Kerstdag, Tweede Paasdag en Hemelvaartsdag tussen de 2 en 3 miljard zou opleveren. Ze kunnen bij D66 beter rekenen dan ik. Dat geef ik hun na.

Nu het roomse rijk steeds meer uit de kast komt als een criminele, onderdrukkende en op macht beluste organisatie, nu echte katholieken nauwelijks nog bestaan en nu het CDA eindelijk en terecht ten onder gaat, lijkt het me logisch en noodzakelijk dat mijn suggestie wordt overgenomen.

Er zijn veel landen waar men vreemde uitdrukkingen als ‘Tweede Kerstdag’, ‘Tweede Paasdag’ en ‘Tweede Pinksterdag’ niet bezigt. Laten we daar een voorbeeld aan nemen.

Koolmees stelt ook voor om de werkweek weer uit veertig uur te laten bestaan. Dit moeten we direct doen. Vooruit, regering – zet de schouders eronder.

Paulus van Vliet is architect te Utrecht. Hij werkt 65 uur per week.