Werkloosheid op hoogste niveau in zes jaar

Still uit NOS-video over de werkloosheid in Nederland.

De werkloosheid is in april relatief sterk opgelopen tot een niveau van 6.2 procent. De laatste keer dat dit percentage boven de zes uitkwam is ruim zes jaar geleden, zo blijkt uit vanochtend gepubliceerde cijfers van het CBS.

Het aantal werklozen is vorige maand met 24 duizend toegenomen en kwam daarmee uit op 489 duizend mensen. De afgelopen drie maanden is vooral onder 15- tot 25-jarigen en 45- tot 65-jarigen de werkloosheid steeds verder toegenomen, zo blijkt uit de cijfers. Gemiddeld nam de werkloosheid toe met zevenduizend mensen per maand. In april kwam de werkloosheid uit op 5,9 procent van de beroepsbevolking.

Van de werkzoekenden hebben 292.000 mensen momenteel een WW-uitkering, 31.000 meer dan vorig jaar. Ruim een kwart van de nieuwe WW-uitkeringen ging naar 55-plussers. dit aantal steeg het afgelopen jaar met bijna 14 procent tot 76 duizend. Het aantal WW-uitkeringen voor jongeren tot 25 jaar is met 12 duizend beperkt, maar nam het afgelopen jaar met bijna 41 procent relatief sterk toe.

In maart bleek uit een CPB-rapport dat de werkloosheid de komende jaren gaat oplopen. Waren in 2011 nog 389 duizend personen werkloos, in de komende jaren loopt dat op naar meer dan een half miljoen, becijferde het CPB.