Bijna elke week een publicatie erbij

Sinds een paar ernstige gevallen van wetenschapsfraude staat ‘publicatiedruk’ weer ter discussie. Hoe kom je aan een lange publicatielijst?

Original caption: Physicist Dr. John Ellis in his stuffed office. CERN, Geneva, Switzerland. --- Image by © Peter Ginter/Science Faction/Corbis
Original caption: Physicist Dr. John Ellis in his stuffed office. CERN, Geneva, Switzerland. --- Image by © Peter Ginter/Science Faction/Corbis © Peter Ginter/Science Faction>

Verslaggever

Tik eens een naam in het zoekveld van de medische databank PubMed. Een naam als ‘Rosendaal FR’, klinisch epidemioloog aan het LUMC in Leiden. Het resultaat: zeventig kantjes saaie opsomming van artikelen.

Een leek haalt weinig uit zo’n lijst. Ja, dat ie lang is. Een geoefend oog ziet dat op elke pagina namen van wetenschappelijke toptijdschriften staan: The Lancet, The New England Journal of Medicine, Blood, JAMA. En zelfs een keertje Nature. Indrukwekkend. Maar verder?

De publicatielijst van de wetenschapper is de gortdroge samenvatting van z’n academische leven. Er valt niet uit op te maken op welk artikel hij maanden heeft zitten broeden en welk artikel hij maar één keer heeft gezien. Wat is voortgekomen uit een briljant inzicht van hemzelf, en wat uit dat van een collega. Waar hij wakker van heeft gelegen. Waar hij ruzie over heeft gemaakt. Waar hij zich voor schaamt. Zo’n lijst zegt heel weinig.

En toch is het zijn belangrijkste wapen. Een lange lijst dwingt respect af bij collega’s en bestuursraden. Het is zijn ticket naar betere universiteiten, een hoger salaris, meer promovendi, betere faciliteiten en nog meer publicaties.

Niet gek dat sommigen er alles aan doen om die lijst langer en beter te maken. Publicatiedruk is de term die bij elk nieuw geval van wetenschapsfraude opduikt. Onder die druk halen wetenschappers trucs uit. Ze spreken met collega’s af elkaar bij elke publicatie co-auteur te maken. Ze zetten hun naam op alle artikelen van de promovendi van de afdeling. Ze hakken één onderzoek in vier publicaties op. Dubieus? Wellicht. Gangbaar? Zeker.

Maar wat is eigenlijk normaal? De vraag gaat naar Frits Rosendaal (1959). Zijn lijst is 603 publicaties lang. Zijn h-index, de maat voor geciteerd worden, is hoog: 81. Hij heeft altijd een grote mond over terecht en onterecht auteurschap, zegt hij zelf, en daarom wil hij wel uitleggen hoe zijn naam 603 keer op zijn lijst is gekomen. De verslaggever doet een steekproef, hij zal antwoorden.

Op het eerste kantje van de lijst staat meteen al een grote publicatie. In 1989 in de British Medical Journal. Rosendaal FR staat op nummer twee, voor vier andere namen, na Smit C., van de patiëntenvereniging. Het was een onderzoek naar het welbevinden van Nederlandse hemofiliepatiënten. Hij was nog promovendus, dus kwam zijn naam vooraan in de auteurslijst. Dat gaat meestal zo. Moest hij wel het meeste werk voor doen: de adressen van alle hemofiliepatiënten in Nederland verzamelen, vragenlijsten afnemen, data analyseren, het artikel schrijven.

Tien publicaties verder staat Rosendaal FR in The Lancet, als eerste auteur. Hier is hij trots op. De vraag was: moet je mensen met een zeldzame afwijking waar je trombose van kunt krijgen hun hele leven bloedverdunners geven? Is dat middel niet erger dan de kwaal? Niet te checken, want patiënten zijn er nauwelijks. Rosendaal bedacht met een collega dat ze ook overledenen mee konden tellen, omdat de afwijking overerft. Kwestie van slim stambomen terugrekenen en de sterfdata vergelijken met de bevolkingscijfers. Zelf gedaan.

En toen vond de groep in Leiden de genetische afwijking ‘Factor V Leiden’, een veelvoorkomende oorzaak van trombose. En dat de pil dat allemaal verergert. Konden ze eindeloos met z’n allen over publiceren in vakbladen als Thrombosis & Haemostasis, in The Lancet, in Nature. Fantástische jaren. Wat hij ervoor deed? „We sprongen er met z’n allen bovenop.” In de Nature-publicatie zette wel een hoogleraar biochemie zijn naam op de eerste plaats.

Hoe dieper in de lijst, hoe verder Rosendaal FR naar achteren schuift. Eerst naar de tweede plaats, gereserveerd voor de postdoc die de promovendus dagelijks begeleidt. Dan naar de laatste plaats waar de aanvoerder van het onderzoek staat, de eindverantwoordelijke.

Het werk verandert mee. Schreef hij in 1993 nog zelf een computerprogramma om bloedwaardes bij bloedverdunners te berekenen (hoefde je minder vaak te prikken), later leert hij anderen hoe ze die methode kunnen gebruiken. Stuurde hij eerst zelf vragenlijsten rond, jaren later laat hij dat door promovendi doen, en die laat hij weer door een postdoc begeleiden. Eens in de paar weken gesprekken met zijn onderzoekers voeren, zich tegen de vragenlijsten en data aan bemoeien, en de laatste twee, drie versies redigeren. Levert allemaal een Rosendaal FR op.

Zo groeien publicatielijsten in de medische wetenschappen. Maar zo groeien ze niet overal. Wie naar universitaire integriteitscommissies belt, hoort allerlei verschillen. Een discussie over terecht en onterecht auteursschap kan daarom alleen per vakgebied worden gevoerd, zeggen de commissies. Medici voeren nooit analisten op als auteur, chemici soms wel. Juristen publiceren op hun eentje en bedanken hooguit iemand in een voetnoot. Elementaire deeltjesfysici zetten honderden mensen van hun instituut op een artikel, én de geldschieter. Genetici maken iedereen die DNA-samples instuurt auteur.

Ja, dat is de reden dat die genetische analyse in Diabetes uit 2011 op Rosendaals lijst staat. Totale verrassing. In de genetica is een naam vaak een ruilmiddel. Als jij mij auteur maakt, stuur ik jou samples toe. Oneerlijk? Tja, maar je kunt ook niet zeggen dat alleen degene die alles samenvoegt de bedenker is. Tikje overdreven is het wel.

Waar staat Rosendaal FR inmiddels? Vanaf 2000 springt hij steeds vaker een paar plaatsen terug in het rijtje auteurs. Naar het midden, waar niet de leiders van het onderzoek, maar de leiders van de grote programma’s staan.

Hij is inmiddels hoogleraar en afdelingsleider. De lijst groeit nu elk jaar met zo’n veertig publicaties. Dat is bijna één per werkweek. Minder dan de bekritiseerde cardioloog Bax, die omgerekend één artikel per twee werkdagen publiceerde, maar toch veel.

Het kán, veertig publicaties waar je echt werk in steekt, zegt Rosendaal. Als je een coherent onderzoeksprogramma hebt, een stapel studies met veel patiënten, goede promovendi en goede postdocs, dan komt het vliegwiel op gang. Weer een anticonceptiepil op de markt? Weer een test, nog een publicatie.

Twee artikelen per week redigeren kost zes uur, een zondagmiddagklus. Maar daarnaast moeten ook begeleidingsgesprekken worden gevoerd, ideeën worden bedacht en fondsen worden aangevraagd. Meer publiceren dan dit kan niet, zegt hij, tenzij je aanschuift bij triviale onderzoeken. Zoals die ene op zijn lijst, dat obesitas óók voor hemofiliepatiënten een probleem is. „Eigenlijk totaal irrelevant.”

Nee, er staat geen artikel op zijn lange lijst dat niet door hem is geredigeerd. Nou ja, die verrassing in Diabetes dan. En die grootschalige analyse van vaatziekten uit 2011 in Nature Genetics, met bijna tweehonderd auteurs. Daar had hij nog wel een voorstel voor opgestuurd, maar ja, met tweehonderd anderen.

Hoe indrukwekkender de lijst, hoe meer Rosendaal FR een stempel van goedkeuring wordt, dat helpt om geld binnen te halen, of een artikel gepubliceerd te krijgen. En hij weet veel van methodologie. Wil hij soms geen co-auteur worden? Iets met tumoren (2004)? Hoge bloeddruk bij zwangeren (2005)? Darmkanker (2007)?

Van de lijst van 603 zijn er een paar die hij er liever niet op had zien staan. Te laat om advies gevraagd, zegt hij. „En dan komen de resultaten en dan vind je ’t shit.” Soms probeert hij het onderzoek recht te trekken. Als dat lukt, laat hij Rosendaal FR staan. Soms zegt hij: „Dit past toch niet helemaal bij mij.”

Want het gaat om hoe goed je lijst is, niet om hoe lang. Dat leerde hij van zijn promotor. „Als ik één of twee keer in een toptijdschrift sta, is het jaar geslaagd.” Hij vraagt zich af of veel fraudegevallen wel écht door publicatiedruk komen. Misschien bij jonge mensen aan het begin van hun carrière, nu subsidieverstrekkers zoals het NWO beurzen aan personen toekennen. Of omdat universiteiten ingewikkelde scoresystemen hanteren, waarbij je meer punten krijgt als je eerste auteur bent. „Dat perverteert het systeem.” Maar bij mensen die al goed op weg zijn, denkt hij, lijkt de race om de langste lijst toch het meest op een wedstrijdje wie het verst kan plassen.

    • Carola Houtekamer