Advies: sloop of verbouw kantoren

Marktpartijen moeten middels een verplichte heffing meebetalen aan het slopen of herbestemmen van leegstaande kantoorpanden. De leegstand in nieuwe kantoren is opgelopen tot 15 procent. Dat stelt een speciaal ingesteld Bouwteam met experts in een advies aan demissionair minister Spies (Binnenlandse Zaken, CDA). Het advies wordt vandaag overhandigd.

Het Bouwteam moest met ideeën komen over hoe de bouwsector sterker uit de crisis kan komen. Dat leidt tot veel aanbevelingen. Zo moet de sector overbodige sociale woningen ombouwen tot duurdere huurwoningen (650 tot 900 euro) voor middeninkomens, vooral in studentensteden. Ook moet de sector zich meer op projecten in het buitenland richten, betere ouderenhuisvesting bouwen, en beter zijn best doen huiseigenaren te overtuigen van het nut van energiebesparende maatregelen. Het advies spreekt van „uitzonderlijke tijden” in de sector, waarin de afgelopen drie jaar 30.000 arbeidsplaatsen zijn verdwenen en de bouwproductie met 20 procent is gedaald.